Nhụy Hy 2019 | số 29 | Nếu không cam chịu số phận, vậy thì cứ liều mình

Nhụy Hy 2019 | số 29 | Nếu không cam chịu số phận vậy thì cứ liều mình 如果不认命那就去拼命
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 29 | Nếu không cam chịu số phận, vậy thì cứ liều mình

Radio Nhụy Hy 2019 | số 29 | Nếu không cam chịu số phận, vậy thì cứ liều mình 如果不认命,那就去拼命

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

前几天我跟学妹聊天,她告诉我自己得到了一家上市公司的实习机会,但她决定放弃这次机会,回老家。

她知道这份工作是带她走出小县城最好的时机,但那家公司要求实习一年,而且工资很低。她说父母供养她念完大学已经很不容易了,她实在不好意思工作了还张嘴跟父母要钱。

聊天结束时,她很心酸地自嘲说: ” 我的原生家庭就这样,我得认命。 “

这几年关于 ” 原生家庭 ” 的讨论甚嚣尘上,有很多人甚至将原生家庭看成影响人生成败的根本原因。

看到同龄的谁年纪轻轻就有了自己的公司,会说: ” 人家家庭条件好,爸妈肯定给了很多支持 ” ;看到身边同事拿下某个项目,会说: ” 人家父母都是企业高管,人脉广,做事自然方便。 “

的确, ” 原生家庭 ” 对每个人的影响是潜移默化的,一个人和他的原生家庭有着巨大的联系,而这种联系可能影响他的一生。

但,一个人的成败与否真的是原生家庭决定的吗?

根据真实事件改编的电影《风雨哈佛路》中女主角莉丝,父亲酗酒,母亲患有精神分裂,她从小就跟着父母居无定所,靠着偷窃乞讨生活。她的原生家庭简直像地狱一样可怕,但莉丝并没有就此认命。

为了从原来贫穷、窘迫的环境中脱离出来,她拼命学习,最后考上哈佛,从顶级学府毕业,逆转了自己的人生道路。

莉丝说: ” 我和其他人来的世界不一样,我没有退路,我要更努力,更努力地把自己推到另一个世界中去。 “

原生家庭只是每一个人无法选择的人生起点,但从来都不是我们的终点。

很多时候,你对原生家庭的态度,决定了你的人生将走向什么地方,能不能从贫苦逆境中走出来更多取决于你自己的勇气和决定。

我们每个人身边都有这样的朋友,因为不想给父母增加负担,在最有冲劲的年纪放弃梦想,选择一份有稳定工资的工作。

Nhụy Hy 2019 | số 29 | Nếu không cam chịu số phận vậy thì cứ liều mình 如果不认命那就去拼命
Nhụy Hy 2019 | số 29 | Nếu không cam chịu số phận vậy thì cứ liều mình 如果不认命那就去拼命

有一句话说 ” 富人思来年,穷人顾眼前。 ” 贫穷让很多人在面对问题时以解决眼前的问题为首要任务,令他们容易陷入对父母的歉疚和自责中,进而把回报父母这件事看得太过着急。

我大学的学费一年一万五,这对于在人均工资不到三千块钱环境里长大的我来说简直就是天文数字,我觉得自己根本不可能攒下那么多钱还给爸妈,对比之后我决定放弃报考去打工。

是我妈及时阻止了我。她说,就算砸锅卖铁也要让我去念大学,因为只有这样我才有可能脱离现在的生活环境,她不希望看到我将来过和她一样的生活。

我们总以为贫穷是物质的匮乏,其实贫穷最可怕的地方是它让人害怕挫折,害怕想象,害怕憧憬美好,不敢走出自己的舒适圈。

这世上从来没有谁是一帆风顺的,如果你也正经历着失意的人生,别怕,别退缩,去战胜它。

希望我们每一个人面对逆境,都不惧怕失败,也不一味抱怨,而是能勇敢地去尝试,失败有什么可怕,试都没试过才是真的遗憾。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên