Nhụy Hy 2018 | số 5 | Mong bạn sẽ tìm được con đường riêng cho mình và nỗ lực trong cuộc sống

Nhụy Hy 2018 | số 5 | Mong bạn sẽ tìm được con đường riêng cho mình và nỗ lực trong cuộc sống 希望你认准自己的路努力生活
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 5 | Mong bạn sẽ tìm được con đường riêng cho mình và nỗ lực trong cuộc sống

Radio Nhụy Hy 2018 | số 5 | Mong bạn sẽ tìm được con đường riêng cho mình và nỗ lực trong cuộc sống 希望你认准自己的路,努力生活

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (Nhụy Hy năm 2018)

Nội dung:

我前段时间刷微博的时候看到了蔡康永有发了一条微博,他说: ” 如果真心要做自己,就不必事事都跟别人比较。

别人度假我加班就要喊娘,别人四轮我两轮就要哭爹,什么都跟别人比,那其实就是想做别人,不是做自己。 ” 

前段时间我觉得自己事事不如意,看着身边的人,觉得自己的生活异常灰暗。

毕业几年,朋友圈里有人创业成功,晒豪车晒新房,有人出国留学,在国外生活得很好,年纪轻轻已经走遍了很多国家和地区,有些人虽然留在家乡日子简单平凡,但却遇到了很胖的爱人,陪在父母身边。

我看着这些人的生活,好像每一个人的生活都有让我羡慕的地方。我羡慕有人年纪轻轻就有很好的物质条件,人生从此不同。我羡慕那些游览各地的人,他们一定看了许多景色拥有了更多的人生经历。

我羡慕老家要结婚的同学,明明大家年龄一样,一起毕业,人家怎么这么快就能找到合适的爱人,还能每天陪在家人身边吃晚饭、看夕阳。

Nhụy Hy 2018 | số 5 | Mong bạn sẽ tìm được con đường riêng cho mình và nỗ lực trong cuộc sống 希望你认准自己的路努力生活
Nhụy Hy 2018 | số 5 | Mong bạn sẽ tìm được con đường riêng cho mình và nỗ lực trong cuộc sống 希望你认准自己的路努力生活

人生可以走的路太多了,每个人的选择都有吸引力,但每个人的选择也都要有取舍。如果只盯着别人拥有的,质问自己没有的,那日子永远都不会快乐。

年薪百万的小A 那天晚上凌晨四点给我发微信,她跟我说自己刚弄完了几个新的项目调查报告,想要睡觉却怎么也睡不着,打趣着跟我说自己熬了数不清的夜了,内分泌已经失调了。

天快亮的时候拍了一张日出的照片分享到朋友圈,照片里有一瓶红酒,有考究的室内陈列,底下评论的朋友们纷纷感叹豪气,却没有人知道她如今拥有的这些是拿多少倍的努力换来。

在德国读博士的学姐,那天她突然发了一条朋友圈,不再是欧洲各地的旅行美照,而是说自己做点小买卖准备当代购,希望大家可以多光顾她的生意。

有一次聊天的时候她特别感慨地说很羡慕我已经挣钱养活自己了,她说自己一把年纪还在花家里的钱觉得很过意不去,想赶快完成学业自己挣钱。

我知道她家不缺钱供她出国读书旅行,她自己做代购也纯粹是课余时间赚个零花钱,她身边一起读大学的同学过了四五年有的当了小领导,有的生了孩子,而自己还在当学生,她说这些事让她很焦虑。

我收到同学结婚请帖的时候特别羡慕地感慨她能这么早的结婚,我说我很羡慕她有人陪伴有人疼爱。

她跟我说: ” 我羡慕你啊,我羡慕你能在大城市看那么多新鲜事物,做自己喜欢的工作,找个能结婚的人不难,在大城市里待下去然后找个能结婚的人才难。 “

你看,我们每个人都一样,我们好像都算忽略自己拥有的,然后拼命羡慕别人拥有的,却没有看到别人没能说出口的和无人理解的心酸。

所以通过这几个简单的片段我想要跟大家说:

比较是一切负面情绪的根源,适当的比较能激励我们逃离舒适区,不断地精进自己,但好像没有人能够做到适当,大多数的比较,都是无休止的,一旦陷入,你就会反复地羡慕甚至嫉妒别人,然后质疑自己。

实际我们每个人都明白,自己适合走什么样的路,都有相比之下更在意的东西,也都在为自己想要的做出取舍,付出努力。鱼和熊掌不可兼得,你想要远方就不要羡慕别人的一蔬一饭,你想要自由就要拿更多的禁锢去做交换。  

之前我看到过一位听众的留言,他说了这样一段话特别好,他说: ” 二十岁刚出头的年纪,请把自己摆在二十岁出头的位置上。

你没有理由也没有能力去拥有一个四十多岁的人他拥有的阅历和财富,你除了手头的青春你一无所有,但就是你手头这为数不多的东西,才能决定你是一个怎样的人。 ” 

希望你看清生活里的真相之后能找到属于自己的路,不要盲目羡慕也不要轻易追逐浮于水面的体面都是别人选择让你看到的,羡慕之前先想一下藏在水下的努力还有心酸,换处是你,你能接受吗。

认准自己想走的路,心无旁骛地去吧,做好自己远比模仿别人有价值。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên