Nhụy Hy 2018 | số 34 | Tại sao bạn mãi mà không tìm được nửa kia lí tưởng cho mình?

Nhụy Hy 2018 | số 34 | Tại sao bạn mãi mà không tìm được nửa kia lí tưởng cho mình 为什么你一直找不到理想的另一半
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 34 | Tại sao bạn mãi mà không tìm được nửa kia lí tưởng cho mình?

Radio Nhụy Hy 2018 | số 34 | Tại sao bạn mãi mà không tìm được nửa kia lí tưởng cho mình 为什么你一直找不到理想的另一半

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

我有个朋友,平时生活特别懒散,吃饭靠外卖,闲暇靠游戏,打扫靠爸妈,父母劝他要勤快些,但他总是以没对象为借口,说等身边有个人可以管着自己就不会这样了。

他觉得,他的生活过得如此乱糟糟,是因为还没有遇到一个可以让他有动力变好的人,如果有个深爱的人在他身边,生活一定会变好。

没有人愿意透过你邋遢的外表去发现你内在的美好,那些美好的爱情,过得幸福的人,从来不是因为有另一个人的督促,也从来不是因为爱情来了才开始变得美好,而是从一开始,他们就知道自己想要什么样的生活。

Nhụy Hy 2018 | số 34 | Tại sao bạn mãi mà không tìm được nửa kia lí tưởng cho mình 为什么你一直找不到理想的另一半
Nhụy Hy 2018| số 34 | Tại sao bạn mãi mà không tìm được nửa kia lí tưởng cho mình

微信里有位好友阿乔,是一个特别热爱生活的姑娘。朋友圈里发的全是特别美好的日常。问了才知道,她并非只在朋友圈里过得好,而是她平日里的生活就充满乐趣。

对她来说,一周至少要有六个小时上健身房做运动,想看电影了就自己买张票,再有时间就拿着相机出去扫街。她把自己的生活安排得井井有条,家里摆放得井然有序,日子过得充实又美好,从来不会因为浪费时间而自责,也从来不会因为一个人孤单而难过。

这样的她,后来在某分享会里遇到一位特别欣赏她的人,现在成了她的老公。阿乔和他相识之后,感觉像遇到了另一个版本的自己,三观非常契合,恋爱没多久就结婚了。我曾疑惑地问她,这么迅速结婚,不怕日后过得不幸福后悔吗?阿乔说: ” 怕什么?我自己都有能力给自己幸福。 “

当一个人足够美好时,根本不需要所谓的嫁给幸福,因为她们本身就是幸福的化身。如果每个人都可以这样,有能力也有底气给自己美好的幸福生活,那么无论遇到任何人,都会是快乐的吧。

anh gift quang cao wechat chen web

《生活大爆炸》里谢尔顿说: ” 人穷尽一生追寻另一个人,我一直无法理解,或许我自己太有意思,无需他人陪伴,所以,我祝你们在对方身上得到的快乐,与我给自己的一样多。 “

是啊,这世上的很多人,穷尽一生都在寻求那个可以让自己快乐的人,找到了就总想从对方那里索取幸福和快乐。他们不知道,幸福和快乐,其实都可以是自己给自己的。

当你自己活得足够有意思,你就不会渴求对方的时刻陪伴,就不会觉得缺乏安全感,更不会刻意地从对方身上索取幸福。

日子过得好不好,虽说多少要受旁人的影响,但更多还是自己决定的。要知道,美好的人生、幸福的生活,从来都不是别人给的,只要你足够努力,把生活过得足够有趣,自然就会有满满的幸福感。也只有当你自己过得幸福,你才有能力和机会去遇见那个对的人。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên