Nhụy Hy 2018 | số 31 | Phải nói tạm biệt sao với người mà bạn không muốn mất?

Nhụy Hy 2018 | số 31 | Phải nói tạm biệt sao với người mà bạn không muốn mất 如何跟你不想失去的人说再见
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 31 | Phải nói tạm biệt sao với người mà bạn không muốn mất?

Radio Nhụy Hy 2018 | số 31 | Phải nói tạm biệt sao với người mà bạn không muốn mất 如何跟你不想失去的人说再见

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

我的朋友阿白在谈了一场很久的恋爱后分手了。当初那些信誓旦旦的诺言在不断地妥协中消耗着他们的感情,最终两个人成为了重归自由的单身男女。

那天我听完她的故事,不禁觉得他们的分开是一个正确的选择。如果那个人让你在感情里迷失方向,那这段感情还有什么值得自己去妥协呢?如果爱不到最后,不如就此放手。

爱不到最后是因为他始终自说自话的表现,是他不清不楚的态度,是他冷眼旁观的反应。爱不到最后,是不能再共进早餐,不能再十指紧扣,不能再互相拥抱着入眠。那些稀松平常的小确幸,终究不能一起经历了。

” 要有多大的勇气,最后才说得出没关系。” 这句话是阿白说给自己听的,站在一旁的我却在想,她究竟是真的放下了,还是只是在宽慰自己而已。

他们的爱情是一段很多人都经历过或正在经历的异地恋。异地恋不可怕,可怕的是对方无法体验和你实时互动的美好,也无法感受到你在电话另一端过得到底好不好。阿白和前男友的联络方式之一是数不清的火车票,每逢节假日,他们就约好了在北京见面。为什么选择北京?不过是两个人的所在地都离北京比较近,这样的话他们可以同时出发,也可以早点见面。

她消耗在火车上的时间远比前男友在路途上花费的时间长,可也每次都比前男友先到见面的目的地。她说:” 其实他的出发地有一班凌晨出发的火车,可以更早到达北京。可是他起不了早床,最后只能是他坐下一班火车,而我提早到北京等他。”

我问阿白,” 他从来都没有比你先来北京,然后去车站接你吗? ” 阿白摇了摇头,我接着说,如果是我去见我心爱的人,一定会夜不能寐,然后坐最早一班火车去见他。还没说完我就意识到自己的话可能又让这个正在吃板栗的女生难过了,于是赶紧岔开了话题。

Nhụy Hy 2018 | số 31 | Phải nói tạm biệt sao với người mà bạn không muốn mất 如何跟你不想失去的人说再见
Nhụy Hy 2018 | số 31 | Phải nói tạm biệt sao với người mà bạn không muốn mất 如何跟你不想失去的人说再见

” 分手,对当时的我来说是事故,对现在的我来说是故事。” 这句话是阿白说给我们听的,她之所以放得下,是因为这段关系慢慢消磨掉了她最初的那些爱。

那些说 ” 我爱你 ” 时的心跳,最后都成了说 ” 分手 ” 时的烦恼。分手并不可怕,可怕的是说出口时的猝不及防和转身就走的不回头、不挽留。在一场重大考试的前几天,阿白的男朋友向她提出了分手。

我追问她,” 前几天? ”  ” 前三天 ” ,阿白的语气中有一点儿云淡风轻的味道。这场分手的前奏很漫长,到达终点的人各自离去,而让人不能释怀的,是他们曾经历过的点点滴滴。阿白说,分手那晚,她哭了一整夜,第二天装作什么都没发生一样开始了考试前的准备。

anh gift quang cao wechat chen web

后来她又说,分开了也好,故事总要有个结局,才不愧对曾经的那些美好。我想,如果不再爱那个人,一定要选个合适的时间说出口。就算是分开,也别消磨了最后的余温。从 ” 事故 ” 到 ” 故事 ” ,她又是那个笑着露出八颗牙的女生了。

如果爱不到最后,你可以把故事留在过去,你可以直面所有的美好和难堪,你也可以看到没有尽头的未来。爱过,也是一种经历。张小娴曾在《我爱过,所以我活过》中说: ” 纵使分离、此后各有怀抱。但终究曾是那个陪我横渡时间之河的人。他在我心中、翻起过波澜、永不会流逝。”

爱情的事终归难以言说,请别让曾经坚定不移的守护变成一种消耗品。如果爱不到最后,不如就此放手。不管以后见与不见,都是最有诚意的结束。

我们终究要学会从一段不被珍惜的感情中抽身,我们终究要面对爱情很难顺遂人愿的现实,我们终会在很多次的擦肩而过后停在那个不会走的人面前。如何跟不想失去的人说再见?在我知道我已经不是你心尖上的人的时候,就在心里和你说了再见。谢谢你不再爱我,以后我要爱别人了。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên