Nhụy Hy 2018 | số 3 | Con sống ổn lắm, tiếc rằng đã chẳng còn thấy mẹ nữa

Nhụy Hy 2018 | số 3 | Con sống ổn lắm tiếc rằng đã chẳng còn thấy mẹ nữa 我过得还可以可惜再也没有你
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 3 | Con sống ổn lắm, tiếc rằng đã chẳng còn thấy mẹ nữa

Radio Nhụy Hy 2018 | số 3 | Con sống ổn lắm, tiếc rằng đã chẳng còn thấy mẹ nữa 我过得还可以,可惜再也没有你

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

以前我总是觉得,这个世界上最伟大的爱,一定是一件很有仪式感的大事,会感动天地,会轰轰烈烈。

但直到我背井离乡多年,直到我开始习惯空荡荡的房间,直到我日复一日吃着餐馆高级且漂亮的饭菜,我才开始明白,这个世界上最伟大的爱,是妈妈端在我面前的一荤一素的家常菜。

可是当我在外面的世界绕了一大圈之后发现,我的妈妈,她好像变老了,她笑起来的时候,鼻尖皱皱的,她好像慢慢地变成了那个她不愿意变成的小老太太。

她变得没那么利索,放在我面前的饭菜,有时竟然也会忘了放盐。

而我也变了,我的梦想不再是站在人群当中最耀眼的地方,而是希望永远住在我小小的家里,希望父亲的鼾声永远安稳,希望母亲端在桌上的饭菜永远热气腾腾。

Nhụy Hy 2018 | số 3 | Con sống ổn lắm tiếc rằng đã chẳng còn thấy mẹ nữa 我过得还可以可惜再也没有你

前段时间看了一个节目,节目里毛不易用很平静的语气,断断续续地提起了他的妈妈。但真的很奇怪,就是那样平淡的语气,却让我难过到暂停节目,哭了很久。

节目里毛不易说,在他做实习护士之前,第一次遇见的死亡,就是自己的妈妈。他妈妈最后离开,是因为癌症扩散。

所有人都知道,癌症扩散就没有办法了,但即使癌细胞扩散到堵住了食道,妈妈还是硬把饭吃了进去,吐出来也要再吃进去。

因为她想要活着,因为自己的小孩还没有结婚,因为她怕自己离开以后,那个自己挂念的孩子会从此没有妈妈的照顾。

可是生老病死,谁都逃不过最终的结局。直到妈妈最后离开的时候,毛不易都还是一个他自己口中的那个不成功的人。

他在节目里有点懊恼地说,那个时候的他会挂科,而那个年纪的不成功,好像也成了后来他在想起妈妈的时候他最大的遗憾。

毛不易说: ” 时间就像是洪水猛兽。 ” 时间它才不会管这个世界上还有多少继续着的爱,它只会带来衰老带来死亡,只会逼迫无能为力的人接受遗憾,只会让你在被灾难席卷过后,重新怀念曾经的时间。

也是在时间里,所有以为长不大的孩子都会长大,所有以为不会老去的妈妈,也都老了。

所有老去的妈妈会在生命的尽头依然只想念着自己的孩子,而长大了的孩子,也会回头看着空荡荡的家里想念着妈妈。

他会拿起吉他,忍着眼泪,写一首给母亲的歌,然后在歌里轻轻唱: ” 你又可曾来过我的梦里,一定是你来时太小心,知道我睡得轻…… “

《奇遇人生》的这一期之所以让太多人掉落泪,是因为它太真实了,它一下子戳到了我们所有人内心最柔软的地方。

它让我们想起我们一直以来最不在意却又最在意、最容易遗忘却又最容易想念的地方,那个地方是家,是那里有我们爱得最深却也亏欠最多的人。

看这个节目的几天前,我在知乎上刷到一个话题,问: ” 人这一生为什么要努力? ” 

明明很励志的角度,我却意外地忍着眼泪读了一个又一个关于亲情的故事。

在所有的回答里,我看到了一句话。那个网友回答说: ” 人这一生为什么要努力?我奶奶的答案是我,我爸妈的答案是我,而我的答案,是他们,以及把身家性命托付于我的媳妇和我的孩子。 “

      现在看到这段话我深外感动。

我们都一样,在最初的年月里享受爱,追逐着更高更远的人生,却也在突然的一个刹那把生命的意义落在付出爱上。

我们都一样,比起功成名就,更希望爸爸的腰别再弯了,妈妈的皱纹别再深了。

如果时间必须流逝,亲人必须老去,我们都一样,都希望能有一些负重前行的日子去换一些静好的岁月,然后如数给予我们最爱的家人。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên