Nhụy Hy 2018 | số 20 | Sau này chúng ta không còn liên lạc nữa, thế nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã gặp người

Nhụy Hy 2018 | số 20 | Sau này chúng ta không còn liên lạc nữa thế nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã gặp người 后来我们不再有联系但我从不后悔遇见你
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 20 | Sau này chúng ta không còn liên lạc nữa, thế nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã gặp người

Radio Nhụy Hy 2018 | số 20 | Sau này chúng ta không còn liên lạc nữa, thế nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã gặp người 后来我们不再有联系,但我从不后悔遇见你

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

你有没有喜欢过一个不可能的人,我有过,那种感觉就像你偶然在商店橱窗里看见了一样很喜欢但暂时买不起的东西,你每天都特意去看看它,为了它拼命攒钱,可等到你终于存够了钱,却发现它早已被别人买走了。

你心里空空的,明明从来没有拥有过,你却觉得失去了所有。单方面喜欢的感情大抵如此,ta与你之间并无爱情的可能,但你就是在心里上演了一出出恋爱的戏码。

你出现在ta必然经过的路旁,精心策划一场偶遇;你仔细揣摩ta的喜好,跟ta看一样的电影、听一样的音乐;甚至,你以一个朋友的身份安慰刚刚失恋的ta。你总是想着多付出一点,结果是不是就能如愿。

老实说,偶尔我也会分不清自己对你的感觉,究竟是临时起意把你当作摆脱孤独的救命稻草,还是慢慢地喜欢你、习惯性地依赖你。奇怪的是,我们似乎越靠近就越疏离,因为你的靠近是出于朋友的关切,而我的靠近,是因为爱情。

Nhụy Hy 2018 | số 20 | Sau này chúng ta không còn liên lạc nữa thế nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã gặp người 后来我们不再有联系但我从不后悔遇见你
Nhụy Hy 2018 | số 20 | Sau này chúng ta không còn liên lạc nữa thế nhưng tôi chưa từng hối hận vì đã gặp người 后来我们不再有联系但我从不后悔遇见你

关于喜欢你这件事,我反复确认过很多次。是孤独太久了吗?是你刚好出现,我正好喜欢吗?有时候我会在想,其实你也没有多好,是我的喜欢才为你加上金身,所以你的优点被无限放大,缺点我统统都看不到了。

田馥甄在歌里唱道: ” 最后我们变成,爱了很久的朋友。 ” 我们很久没见过了,生活也不再有交集了,也许是有各自的工作要忙,总之我们都默契地选择了不再联系。

偶尔我也会庆幸我们没有在一起,比起黯淡的收场,我们如今的结局要好得多。也许我们再相遇时,还是能坐下来聊聊彼此的近况,你可能是身材略微发福的中年男人,我也家长里短讲个不停,聊到往事,我们相视一笑。

以前我们都在等人,你在等一个对的人,而我在等你。我不知道你有没有最终等到一个对的人,但我等不到你了。很遗憾没能和你有结果,但遇见你就是我的收获。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên