Nhụy Hy 2018 | số 15 | Quên đi, bỏ đi, buông tay đi thôi

Nhụy Hy 2018 | số 15 | Quên đi bỏ đi buông tay đi thôi 忘了吧算了吧放下吧
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 15 | Quên đi, bỏ đi, buông tay đi thôi

Radio Nhụy Hy 2018 | số 15 | Quên đi, bỏ đi, buông tay đi thôi 忘了吧,算了吧,放下吧

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

有时候我们明明知道这段感情不会再发生任何可能,但我们还是安慰着告诉自己很多遍不要放弃,然后傻傻地等了一年又一年,最后非要把自己弄得遍体鳞伤才甘愿放手。

我们每个人都有对感情的执念,有过对一个人的不甘,也有过对一件事情不知足的耿耿于怀,我们选择憋在心里,偶尔触景生情,回忆起过去的种种,然后莫名地多了很多伤感。

Nhụy Hy 2018 | số 15 | Quên đi bỏ đi buông tay đi thôi 忘了吧算了吧放下吧
Nhụy Hy 2018 | số 15 | Quên đi bỏ đi buông tay đi thôi 忘了吧算了吧放下吧

前段时间我在微博上看到一个话题,问 ” 放下一个不可能的人,是什么感受? “

看这个问题的时候,心里一股绞痛感涌上来,我没敢写下自己的评论,默默地关掉了手机。

我喜欢过的那个人,一直都在我心里,我自己也知道,他一直都住在我心里迟迟没有被我放下,可我却总是嘴硬地说: ” 没什么大不了的,我早就把他忘了。 “

其实我打心底就知道我们不会在一起,所以我才无关紧要地说我不在乎结局。我时常会嘲笑自己对这份感情的执着,以及每当听到别人提起那个人时那做作的口是心非。

放下一个不可能的人是什么感受,那天我思考这个问题到很晚,一觉醒来之后有了答案,大概就是因为那天我梦到他了,我很难过,即便是在梦里,我和他也没有任何交集。

你也曾经跟我一样吧,以为可以跟那个人有非常浪漫的来日方长,等来的却是让人无话可说的后会无期,你甚至都分不清自己对那个人的感情是爱还是不甘心。

有些人,你和他从来就没有在一起过,可他却占据了你整个青春。

过了一周之后,我重新再去翻那条微博,看到底下好几万的评论,我突然有了一种救赎感,因为我在他们身上看到了自己曾经的影子。

有人渴望自己能够早日遇到新欢,有人祝福前任找到属于他的另一半,有人不再对感情抱太大的希望,有人想不通上一段感情的遗憾拼命寻找答案,还有人想要停止日复一日假装无所谓的逞强。

我在这些评论里看到了一句让我很触动的话: ” 如果没有遇见你,我本来是可以忍受那些孤独的。 “

这句话我以前就看到过,当时我正跟前男友经历着异地恋,所以自然而然想到的也就是两人隔海相望的思念。

再一次看到这句话的时候,我领悟出了其中的意思,大概就是,遇见你之后我真的不想孤身一人了,一刻也不要,我只想和你在一起,永远和你在一起。

关于错过的那个人,每个人都有自己的遗憾吧。你还没有跟他去最浪漫的土耳其,还没有和他一起旅行穿过森林沙漠,还没到过沙滩边走一走,听听海浪的声音,那个人,突然在某一个早晨消失在弥漫着薄雾的街口,真的好可惜。

我们都一样,不管流过多少泪受过多少伤也不愿意跟别人讲,仿佛隐藏就是最好的释放。

我们都有过想要把关于他的所有回忆打包扔掉,都有过发现自己进一步没有资格,退一步又舍不得的时候,但我想告诉你,你一定要学会放下。

人生很难,即便是在感情里也少不了有多多少少的遗憾,希望你为那个人以泪洗脸之后,依然可以笑着面对接下来的人生,爱情来了你就勇敢接受,没来那你就安静等候。

希望你从前的难眠夜晚都可以在今天过后变成一觉到天亮,一天的夜里那么长,怎么可以浪费来想念那个不可能的人。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên