Nhụy Hy 2018 | số 10 | Tôi năm nay 20 tuổi, chẳng có bánh mì cũng chẳng có tình yêu

Nhụy Hy 2018 | số 10 | Tôi năm nay 20 tuổi chẳng có bánh mì cũng chẳng có tình yêu 我今年20多岁没有面包也没有爱情
Chia sẻ

Nhụy Hy 2018 | số 10 | Tôi năm nay 20 tuổi, chẳng có bánh mì cũng chẳng có tình yêu

Radio Nhụy Hy 2018 | số 10 | Tôi năm nay 20 tuổi, chẳng có bánh mì cũng chẳng có tình yêu 我今年20多岁,没有面包也没有爱情

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2018)

Nội dung:

” 今天又是元气满满的一天。 “
” 不,今天很丧,明天也是。 “

这是很多人的状态,很多人都说自己更向往元气满满的生活,但更多的人却说自己实际上很丧很丧。

为什么我们会觉得自己很丧,总是打不起精神,对生活没有激情也没有兴趣。

答案是我们日渐增长的年纪和日渐增加的压力,是我们无法避免的焦虑和无法逃避的期许,是没有爱情的到来也没有物质的富足,还有努力到最后还是不能改变结果的普通。

我们都在迷茫,也在迷茫中成长。

” 第一批00后,他们已经成年了。 ” 

” 那些晚起晚睡的90后,现在已经开始养生了。 “

Nhụy Hy 2018 | số 10 | Tôi năm nay 20 tuổi chẳng có bánh mì cũng chẳng có tình yêu 我今年20多岁没有面包也没有爱情
Nhụy Hy 2018 | số 10 | Tôi năm nay 20 tuổi chẳng có bánh mì cũng chẳng có tình yêu 我今年20多岁没有面包也没有爱情

这样的文章或许你也曾经看过,文章里的故事不知道是不是真的,但文章外你的焦虑一定是真的。

成年人的世界里,少不了很多心酸的故事。有人开始去很远的地方闯荡,有人一个人去和陌生人谈判,还有人担负起一个家庭的支出。

很少有人再一腔热血地谈论理想抱负,我们更在乎今天的一蔬一饭和未来的房价车价。

谈及成长,只有当事人才有发言权。

成长就是背负更多接受更多也忍耐更多,我们一边接受着被现实冷水泼醒的无奈,一边有鼓足干劲想要争取一个更好的未来。

我知道生活很难,咬牙向前的时候你答应我要爱自己多一点。

有人说” 让我不敢请假不敢生病的理由是房贷和车贷。 ” 

” 父母对我的期望,远大于我对自己的期望。 “

我的朋友们经常会和我说这些生活里的 ” 丧 ” 其实是那些无法避免的焦虑和无法逃避的期许。

我们在非常多人的注视之下成长,也在对比中衡量着自己和其他人的较量。

其实焦虑本身并不可怕,可怕的是它被我们不断地放大了,我们看着它害怕无法掌控它,害怕被打败。

我们太想活成更好的样子了,我们太希望成为父母家人的骄傲了,所有人都希望你更好,却没有人跟你说:你要开心。

” 丧是什么,丧是没有面包,也没有爱情。 “

” 是暂时还不能给ta买ta喜欢的东西。 “

我一个朋友说: ” 不知道自己起早贪黑图什么,奋斗了半天没有存款也没有爱情。

有人说为了前途恋爱可以暂时被搁浅,可更多人既没有前途也没能恋爱。

父母催婚,朋友一个个成家立业,只有我一边说自己还年轻要好好玩儿几年,一边暗自着急,我还能不能遇到那个很爱的人,如果遇到了,我有能力和ta组建家庭吗。 “

成年人的世界里,面包和爱情都重要,可怕的不是如何选择,而是没有可以取舍的选项。

还有很多人把普通理解为丧。

” 比我优秀的人他们还在努力,我的努力它算得了什么。 “

我们大多数人都是在生活当中挣扎着的普通人,我们没有光环,也没有好的背景,好的条件,也许因为太普通,所以太多人努力过后也无法改变平庸。

我们好像都愿意把自己想象成盖世英雄,当我们不能成为想象自己的时候,我们就会无奈,我们就会难过。

我们为什么越来越丧了?不同的人有着不同的原因。但 ” 丧 ” 的背后,或许,我可以把 ” 不改变 ” 修改为 ” 不妥协 ” 。

不管是开了挂的00后还是自称为中年的90后,都应该有 ” 愿你走出半生,归来仍是少年 ” 的勇气;

不管是无法避免的焦虑还是无法逃避的期许,都应该有和自己较量的坚持;

不管是在爱情还是面包面前,都应该有 ” 面包会有的,爱情也会有的 ” 的期待;

不管努力过后的普通还是普通之后的平庸,都应该保持 ” 普通但绝对不能平庸 ” 的信念。

我们有一百个” 丧 ” 下去的理由,但也会有一千个去好好把握重来过人生的机会。

我们要尝试改变,才可以参与甚至拥有你真正想要的圆满。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên