luyện nghe Tử Kình | số 14 | 2 người càng thân thiết, thì càng nhiều những lời nói thừa

luyện nghe Tử Kình | số 14 | 2 người càng thân thiết, thì càng nhiều những lời nói thừa
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung luyện nghe Tử Kình-  深夜治愈所

Nội dung video:

有人说:两个人的亲密程度,和废话程度成正比。

有一项心理研究就得出过这样的结论:

如果一个人说的话,有90%以上是废话,这个人就容易感到快乐。如果废话不足50%,这个人就不容易体验到快乐的感觉。

小时候,我们可以随心所欲说想说的话,高兴的不高兴的,喜欢的不喜欢的,废话再多,也没人在意,因为童言无忌。

长大后,越来越发现,说话反而变得不太容易了,想说废话更是成了一件奢侈的事。

工作需要效率,三句话讲不到重点就要遭人白眼;

人际交往需要智慧,有些话不能说,能说的话也要讲究方式方法。

因为不是每个人都愿意给你时间,听你说话。

作家苏岑曾说:“幸福,大概就是找到了一个愿意听你说废话的人。”

能够在他面前,卸下所有包袱,说所有想说的话,也不用担心他赶时间或者嫌烦。

莹莹原本是个非常社恐的女孩,在公共场合很少发言,和不熟悉的人在一起也很慢热。

因为总担心说错话,惹谁不开心,或者引起不必要的误会,所以她每次说话前都要斟酌半天,然后经常还没等她开口,大家就进入下一个话题了。

luyện nghe Tử Kình | số 14 | 2 người càng thân thiết, thì càng nhiều những lời nói thừa - yeting-fm

大部分时间不知道怎么说,想说的时候插不进嘴,成了莹莹日常交际的常态。

直到恋爱了,我们才看到了莹莹话痨的一面。

从微信聊天,到日常拌嘴,莹莹乐此不疲,和男朋友一聊就停不下来,仿佛两个人总有说不完的话。

莹莹说,现在生活中遇到的各种鸡毛蒜皮的小事,都想和男朋友分享。

哪怕是早上洗脸发现多长了个痘,下楼时发现物业贴了个失物招领,路过公园发现郁金香开了……都是莹莹和男朋友聊不完的话题。

媒体人刘同写过一句话:

“舒服的感情是你聊起任何话题,对方都能聊得下去,

不是因为对方见多识广,而是对方极其感兴趣。”

好的爱情,是两个人在一起舒服,自在,你可以坦然做自己,哪怕是说的都是废话。

网络上有个问题:婚姻中,女人最害怕的是什么?

其中一个高赞的回答是:没有回应,无话可说。

想起小时候,每天全家人一起吃饭的时候,我妈就会一直说个没完。

从工作到生活,各种邻里琐事、明星八卦都能说到,有时候我都听烦了,想说这事儿不是说过好几次了,但一看我爸,虽然话少,但是很乐意听,我就忍住了。

一个家里,最好的生活状态不就是这样吗,

有人爱说,不用在意话题是不是无聊,对方会不会厌烦,

有人爱听,对方说什么都津津乐道,重复几遍都不会觉得是废话。

《小王子》里有句温暖的话:我在你身上浪费的时间,才让你变得珍贵。

没有人可以一直说有价值的话,因为那样实在太累。

亲密的两个人,说了什么,不重要;

重要的是,他在为你付出时间和感情。

我们总说,希望遇到一个有趣的灵魂,在一起多久都不会腻。

后来越来越发现,生活中其实没有那么多有趣,更多的是普通和平凡的琐事。

但如果有人能够和你一起,把这些琐事聊得生动,该是多么美好。

Nghe và đọc một số Video tiếng Trung khác

Xem đầy đủ bản dịch tại kênh Youtube: Yeting-FM

Nghe giọng nam tiếng Trung

Kéo lên trên