Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ sau khi “vụng trộm”, có 3 dấu vết “không thể xóa được”

Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ sau khi “vụng trộm” có 3 dấu vết “không thể xóa được” 女人“偷过人”后有三处痕迹“擦不掉”
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ sau khi “vụng trộm”, có 3 dấu vết “không thể xóa được”

Radio Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ sau khi “vụng trộm”, có 3 dấu vết “không thể xóa được” 女人“偷过人”后,有三处痕迹“擦不掉”

Giọng đọc: Nhất Nghiệp Tiên Sinh 一业先生

Nội dung video:

世界上没有什么是永恒不变的,最难守护的是感情,最难左右的是人心。

婚姻在很多人眼中是神圣不可侵犯的,选择结婚就因为接受责任和义务。

但就是有很多人婚后,面对生活中的许多鸡毛蒜皮的小事,面对逐渐变得平淡的感情,选择追求新鲜感而背叛家庭。

而只要有了背叛的想法,迟早都会做出背叛的行为。

只要做出了对婚姻不轨的事情,那女人这三处痕迹是绝对擦不掉的。

突然变得注重外貌和穿着

女为悦己者容,花为悦己者香。

很多女人结婚后,就不会太注意形象。

要是突然发现,原本朴素的她回家洗澡变勤快了,衣服鞋子包包种类变多了,甚至出门之前还要喷香水,重点这些都不是为你改变的。

那么这些改变,就有可能是因为她在外面有心动的人了。

对家里一切都不关心

女人和男人婚外情表现会不一样,男人可能只是无聊想玩玩,女人婚外情可能就是动心了。

女人又是感性的,对于动心的人,就会格外注意,心思也就全给了他,从而忽视家里的人甚至忽视孩子。

以前家里的大事小事都会操心,会勤快的置办家里的吃喝用物,现在就会把责任丢给男人,甚至会对男人发脾气抱怨男人无用。

因为不爱了就不会在意,不在意也就不会用心。

Luyện nghe tiếng Trung | Phụ nữ sau khi “vụng trộm” có 3 dấu vết “không thể xóa được” 女人“偷过人”后有三处痕迹“擦不掉”
Luyện-nghe-tiếng-Trung-Phụ-nữ-sau-khi-vụng-trộm-có-3-dấu-vết-không-thể-xóa-được

性格习惯有大幅度改变

婚外情的女人最明显的就是性格变化,因为害怕别人发现自己做的坏事,变得敏感多疑还容易暴躁。

而且眼里再也看不到你的好,只会看见男人一身的缺点。

都是因为你在她心里不再重要,所以不用在意你的自尊,不会理解你的不容易,看到你的辛苦和压力也无动于衷。

婚外情的女人还喜欢手机走哪带哪,因为手机里面秘密太多就无法坦荡,就会害怕被家里人无意间看到。

回到家就会钻进房间玩手机,甚至还会对着手机憨憨傻笑,你一过去就会把手机挪开。

爱和不爱,在乎和不在乎,生活细节里表现都很明显,对方不戳穿是觉得还有挽回的余地。

无论男人还是女人既然选择步入婚姻,就算后面不爱了,也不要做出婚外情这种背叛行为。

不爱了也体体面面的说出来,一起商量解决,而不是选择出轨。

坦荡真诚才能对得起曾经相爱的彼此!

Nghe giọng nam tiếng Trung

Nghe và đọc một số Video tiếng Trung khác

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên