luyện nghe tiếng trung | giọng nam | số 3 | Đừng tốt với những người này không đáng đâu

luyện nghe tiếng trung | giọng nam | số 3 | Đừng tốt với những người này, không đáng đâu
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung Hựu Phù Du

以下是全部内容:

这世界很大,人海茫茫,我们每天都会遇到来自四面八方的人,有的人萍水相逢,不过相处短短一段时间就再也没见过了,有的人确是积攒了太久的缘分,遇见了便是要陪伴着走过人生的一段段路途。

可能我们每一个人都有这样的时候,一开始的时候,总是拼了命努力,想让所有的人都喜欢自己,但经历了越来越多的事情,见过了各种各样的人,如今却慢慢懂得,并不是所有的人都值得自己去真心对待,有些人之于你,注定就像一颗捂不热的石头一样,不值得你的好,你也根本不必委屈自己去对他们好。

其实做人就是这样的,不必想太多为自己添堵,但也不能一点心眼也没有,单纯的像白纸一样,被人吹着往前飘。无论是爱情也好,友情也罢,其实都得讲究个你情我愿,人心换人心,就像天平需要平衡一样,不能总是一方追逐着另一方去讨好,对一个人好,是要有限度也需要有回应的,不能让人觉得你好的像个傻瓜。

所以,对你的电话当做是没听见的人,就没必要再给他打电话了,对你送出去的东西连句谢谢都吝啬的的人,下次也不用再给他留着好东西了。那些总不把你当回事的人,就别再低着头去对他好了,握不住的细沙,不如狠下心松开手,让它随风飘走吧。

luyen nghe tieng trung giong nam so 3 Dung tot voi nhung nguoi nay khong dang dau

你的一生会遇到很多人,有些人出现在你的生命里,是为了教会你爱和感恩,而有些人的出现,只是为了让你明白,并不是你单纯的对一个人好,那个人就一定会像你,付出真心对你。你应该懂得,不是每个人都值得你去对他好,因为不是每个人都会好好珍重你付出的真心,并回报你一颗真心,他只会轻视你付出的一切,浪费为他捧出的一颗真心。谁对你好,你才对谁好;谁对你真,你才对谁真,别拿好意给不懂你的人,别把真心给不珍惜的人,别随便打扰,更别委屈自己。

看人,就要看他的人品;识人,就要认识他的本心;交人,就得互相付出一颗真心。其实相处的感情不应该放在嘴上,而应该放在两个人的心里。

Xem đầy đủ video + lời dịch:

Nghe nhiều hơn tại đây

Các radio khác của Tử Kình

Kéo lên trên