luyện nghe tiếng trung | giọng nam | số 12 | Hướng nội không phải là khuyết điểm, là thiên phú

luyện nghe tiếng trung | giọng nam | số 12 | Hướng nội không phải là khuyết điểm, là thiên phú
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung Tử Kình 子劲-  深夜治愈所

以下是全部内容:

看到一句话说:“劝一个内向的人多说话,本质上就是劝一个秃子多长头发。”

后面紧跟着有留言说:“秃子还能长几根头发,内向又社恐多说一句话都很困难。”

– 1 –

前两天中国青年报的一项面向全国大学生开展的问卷调查结果显示,80.22%受访大学生表示自己存在轻微“社恐”,而只有12.24%的受访大学生表示自己完全不“社恐”。

有人说,年轻人不是社恐,是恐惧无意义、无感情,还要小心翼翼不得罪人、遵守一大堆繁文缛节的社交。

记得小时候,我特别内向,不爱说话。但爸妈和老师都觉得那是个不小的问题。

每次他们夸奖我听话、字写得好,画画得漂亮的时候,最后都少不了一句“就是太内向了,要是外向一点就好了。”就好像外向才能取得好成绩,以后才能找到好工作一样。

所以,我经常被老师要求上讲台念作文,报名演讲会;也被爸妈要求每天要主动去和陌生人对话。

我承认这很锻炼人,我也变得在很多人面前讲话越来越自然,可同时,依旧恐惧社交。

在尝试与陌生人聊天的时候,有成功的会让我很有成就感,但还有很多无比尴尬的,让我对社交产生了更多的恐惧,甚至会不断找问题,到底是自己那句话没说好。

在东七门里看到过一句话说:“有问题的不是「社恐」,而是「教育社恐不该社恐」的人。”

luyện nghe tiếng trung | giọng nam | số 12 |  Hướng nội không phải là khuyết điểm, là thiên phú - yeting-fm

– 2 –

瑞士心理学家卡尔·荣格认为,人可以从不同的事物中汲取能量,外向的人可以从和他人的相处中得到能量,而内向的人可以从独立的思考中得到能量。

外向的人善于表达和领导,内向的人善于倾听和思考。

美国就有一项历时30多年,针对社会精英的研究。

结果发现,内向型性格的英才是外向型性格英才的3倍;

IQ越高的人,内向型的倾向就越强烈。他们在创作,艺术,科研等领域有着外向者无法比拟的天赋。

罗永浩曾在演讲中讲过一段话:

“你们别看我站在台上能扯淡那么久,其实我是个很内向的人。参加超过5个人的饭局我就会全身不舒服,每次饭局以后回家都要一个人狠狠读一天书才能缓过来。

记得没去新东方当老师之前,有很多人说我:‘老罗啊,你平时一天都不说几句话,还能上台当老师了?’

但我不管,我内向的性格决定了我不会被别人所左右,谁规定内向的人就不能当老师了?”

后来罗永浩因为讲课诙谐幽默,又极具理想主义气质,很受学生喜爱,有学生把他的课录下来发到网络上后,还风靡了全网。罗永浩竟无意成为了网红,两次当选百度十大年度风云人物。

还有,喜剧之王周星驰,在电影里伶牙俐齿,在生活中却也很内向,仿佛把现实中所有要说的话都在电影中说完了。

拍《大话西游》时导演刘镇伟也说过,周星驰想找他聊戏,却没有面对面去找他,而是偷偷地在他房间门下塞纸条。

其实,内向的人还很多,像爱因斯坦、梵高、毕加索、卓别林、奥黛丽赫本……

他们不爱多说话,但喜欢思考,所以照样留下了无数不朽的成果。

你看,内向并不会妨碍一个人的成功。

– 3 –

在社交很重要的今天,内向有时候感觉都像是一个贬义词,当对一个人说“你真内向”多少带着点暗指那是缺陷的感觉。

但其实无论内向还是外向,那只是一种心理状态,没有谁优谁劣,因为都有所擅长。

如果你也内向,不需要羡慕那些外向的人,也不用刻意改变自己。重要的是要找到自己的优势,比如读书、钻研、思考、洞察,发挥自己的特长。

一个人并不可怕,可怕的是为了合群而合群,从而迷失在无用的社交里。

用舒服的方式做自己,你要知道,内向不是缺陷,是天赋。

就像圣雄甘地说的:“你能以安静的方式改变世界。”

Nghe nhiều hơn tại đây

Các radio khác của Tử Kình

Kéo lên trên