Luyện nghe tiếng Trung | 男人喜欢你,却不舍得为你花钱,多半出于3种原因

Luyện nghe tiếng Trung | 男人喜欢你,却不舍得为你花钱,多半出于3种原因
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung | 男人喜欢你,却不舍得为你花钱,多半出于3种原因

Radio Luyện nghe tiếng Trung | 男人喜欢你,却不舍得为你花钱,多半出于3种原因 Người đàn ông đó thích bạn, nhưng lại không nỡ chi tiền ra vì bạn, đa phần xuất phát từ 3 lí do này

Nội dung Video:

生活中,很多男人嘴上说着甜言蜜语,但一到了花钱的时候,便推三阻四,更有甚者,消失得无影无踪。

所以女人常常也深感困惑:“明明他说喜欢我,却不舍得为我花钱?这到底是怎么回事?”

这样的男人,多半是以下这几种情况。

– 01 –

他自私小气只爱自己

感情里,有些男人,他们自私到只在乎自己,从不考虑别人的感受。

相处中,对自己慷慨大方,对爱人抠门吝啬。

每月的工资都用来吃喝玩乐,买最新潮的衣服装备,最新款的电子产品。

甚至对手机里的游戏主播,都能重金打赏。却对身边的老婆,吃饭约会,坚持AA到底。

不仅斤斤计较,还经常疑神疑鬼,生怕被老婆占了便宜。

想起傅首尔曾说过这样一句话:“钱不能说明所有问题,但绝对能说明一些问题。一切空有甜言蜜语没有任何实际的喜欢都是占便宜!”

只懂索取,不知感恩,且不舍得给你花钱的男人,根本不值得你爱。

Luyện nghe tiếng Trung | 男人喜欢你,却不舍得为你花钱,多半出于3种原因 Người đàn ông đó thích bạn, nhưng lại không nỡ chi tiền ra vì bạn, đa phần xuất phát từ 3 lí do này
Luyện nghe tiếng Trung | 男人喜欢你,却不舍得为你花钱,多半出于3种原因

– 02 –

他暂时没钱却在努力

小说《少年的你》中男主小北曾写过这样一句话:“我这个人什么也不是,没脑子没钱,也没有未来,可我喜欢一个人,我想给她最好的结局。”

生活中,还有部分男人,可能由于性格,家庭等原因,短时间内过得贫困潦倒,捉襟见肘。

对于花钱,他们不是不舍得,而是没有暂时没有太大的能力。

所以,偶尔会在金钱方面亏待你,但其他方面,他都会竭尽所能给你最好的一切。

他会照顾你的情绪,在乎你的感受,更会努力赚钱,埋头苦干,给你满满的安全感。

这样的男人,不善言辞,却真心待你,和他在一起或许困苦一时,但定会幸福长久。

– 03 –

他不爱你更不会娶你

爱是精神上的,更是物质上的。

而在亲密关系里,男人的心在哪,钱就在哪,很多时候,钱也是一种诚意。

也只有真心爱你的男人,才舍得慷慨而大方地给你花钱。

每月会上交工资,让你全权支配,或许没那么富有,但在他心里,你的开心比金钱更为重要。

而那些不舍得给你花钱的男人,说到底他没有那么爱你,更没打算会娶你回家。

正如李筱懿在《舍不得花钱的人也舍不得爱你》中写道:“舍得的人,才会对别人好;舍不得的人,对自己都是苛刻的,何况对他人?”

对于男人而言,给心爱的女人花钱,永远满心欢喜;而给不爱的女人花钱,才会满腹牢骚。

男女相处,承诺说得再诚恳动听,没有真心行动都是纸上谈兵。

无论何时,永远都不要拿耳朵谈恋爱,所有的好,都在细节。

要用眼观察,用心分辨,择位良人,才能甜蜜终生。

Nghe thêm các Radio khác của các tác giả khác

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên