Batwomen 5 | Đừng sống trong những câu chuyện đáng sợ

Batwomen 5 | Đừng sống trong những câu chuyện đáng sợ 不要活在恐怖故事里
Chia sẻ

Batwomen 5 | Đừng sống trong những câu chuyện đáng sợ

Radio Batwomen 5 | Đừng sống trong những câu chuyện đáng sợ 不要活在恐怖故事里

Nguồn: 背着吉他的蝙蝠女侠 Nữ người dơi mang trên lưng cây đàn ghita (Batwoman)

Nội dung:

1. 不认真学习就考不上大学

2. 你的中年危机来了吗?

3. 女人四十豆腐渣

4. 没孩子死了都没了给你收尸

5. 没孩子病了都没人帮你跑医院

6. 没孩子老了没依靠

7. 寒冬要来了,寒气要传给每个人

8. 红衫再发警告,凛冬将至

9. 经济不行了,勒紧裤腰带,能省则省

10. 应届生你们还好吗?

11. 35岁以上的中年人去哪里了?

12. 白幼美遇到灾难就是一个死

13. 杭州的房子被抛弃了

14. 那我买了房子怎么办啊,要吓死了

15. 孩子生在这个社会就是受苦

16. 我生了孩子这辈子算是完了,就要为他牺牲了

以上列出了一些最近印象深刻的恐怖故事。

我喜欢读历史,个人历史,地域历史,大历史,处于现在这样变换的,有一些悲观下降趋势的变化节点,那些读过的历史就会涌上心头。

读丘吉尔的二战回忆录就会知道,人们都厌战,起码厌恶战争发生在自己的国家。然而生于一战和二战的人,不管他们个体如何努力,都无法逃脱战乱的悲惨一生,或成为杀人的人,或成为被杀的人。

Batwomen 5 | Đừng sống trong những câu chuyện đáng sợ 不要活在恐怖故事里
Batwomen 5 | Đừng sống trong những câu chuyện đáng sợ 不要活在恐怖故事里

《平如海棠》里的先生,参加过解放战争,王鼎钧的四部曲更是写尽了普通人颠沛的一生,西南联大里最骄傲的那些教授,年轻的骄子,都说明了在历史的洪河和车轮下,个体的一个人,一家人是如何渺小无助。

普通人的一生系于时代和地缘的命运。

时代起飞,你也许可以起飞。时代下堕,多数人只能随波逐流。

普通的人,资源极其有限,凭借一双手,整日奔波,最后也只能求得一套房,一辆车,一家几口人基本的吃吃喝喝,不断恐吓他,吓唬他,他还能节省到哪里去,还能开拓到哪里去呢。

三月恐惧病毒,六月恐惧失业,九月恐惧房价下跌断供,十一月恐惧寒冬将至,元旦恐惧跨年被人踩死。

有时候我看到这些无尽的警告,就想那些刚毕业的小孩子是怎么看待这一切的。他们的生活还没绽放,就开始收缩。

2003年非典爆发的时候,人们也吓得要死吧,也发布了无数寒冬将至,经济下行的警告吧,然而那时候我们没有这么多信息获取渠道,所以我们看不到,不受这种恐吓。

那年我在外面找兼职,熬夜,看通宵电影,爬围墙,谈恋爱。生活说不上好不好,青春就是这样精力无限。你可以做点力所能及的小事,省点小钱,却不必过于恐惧。对生命的本质抱有一定程度的放松和豁达,生命再珍贵,无非是一条命。

有些猫咪登堂入室成为家里的爱宠,有些在野外经历一两个秋冬,最后回归大自然。

人也不也是这样的生命吗?你再竭尽全力,同等阶层的人之间区别不大。大家都有一口饭吃,走着基本相同的路,最后生老病死。

与其不断应对周围的大环境小环境的恐吓,不如在自己每日可控制的范围内过好自己的生活。不要做那个制造恐吓的人,也不做那个传播恐吓的人,更不要做那个承接这一切恐吓的可怜的人。

该约会约会,该买房买房,该旅游旅游,该工作工作,世界上人人都想吓唬你,你要做始终善待自己心灵的那个人。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nữ người dơi

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên