[Batwoman 4] Nào ! Để chú cõng con

[Batwoman 4] Nào Để chú cõng con 来我背着你
Chia sẻ

[Batwoman 4] Nào ! Để chú cõng con

Nguồn: 背着吉他的蝙蝠女侠 Nữ người dơi mang trên lưng cây đàn ghita (Batwoman)

Nội dung:

今天是村里幼儿园领被子的日子,我给我家老大领被子,看到云升领着少玲的二闺女,正在办手续,幼儿园的工作人员问云升:“您是孩子什么人?”云升回头看看后面排队的街坊,大声回答“我是她爸!”后面的人群一下就响起了窃窃私语的声音。

少玲家跟我们家是世交,我们家祖上是养马养车的,她们家开镖局,前几辈人经常合作,我小时候很羡慕他家的哥哥们能够习武打拳,经常去少玲家玩。少玲爸爸只有少玲一个女孩,视若珍宝,少玲的大爷们生了一屋子男孩,就这一个女孩,稀罕的不得了。

云升是少玲爸的亲传弟子,云升5岁那年拜师,少玲爸没有儿子,把一身的功夫都交给了云升。我爸活着的时候跟我说有一年开春摔跤,云升把少玲的哥哥们都胜了,因为这事,少玲的大爷们埋怨少玲爸把家传的武学教给了外人,云升为了这个更孝顺他师傅。云升16岁那年,家里人中煤气都没了,只有云升因为在高中住校幸免于难。少玲爸心疼云升,云升也把少玲家当亲人。

云升当兵,去送他的是少玲一家,云升回来探亲看的也是少玲一家,云升在部队感冒了,少玲爸开车6个小时去部队看云升。

[Batwoman 4] Nào Để chú cõng con 来我背着你
Batwoman-4-Nào-Để-chú-cõng-con

少玲嫁给了一户家境殷实的拆迁户,连着生了两个闺女,婆婆翻脸了,少玲男人听他妈的,开始打少玲。复员回来的云升听说了以后,去拆迁户家又打又砸,把少玲和孩子接回家去派出所自首,被关了半年,工作也丢了。

出来以后云升去村里库房做了司机,少玲离婚后,那家人不要孩子,两孩子都判给了少玲,可是少玲去迁户口,那家人却不愿意。眼看孩子要上学了,少玲着急的不行。云升带着少玲去,那家人一下就怕了,老太太扔出户口本说“给你,两赔钱货你就养去吧!我儿子找大姑娘给我生孙子。”

少玲前夫后来真的找了大姑娘,真的生了个男孩,可是不知怎么回事发现孩子不是亲生的,又办离婚,又因为财产打官司。

我看到云升拎着被子,又领着孩子就让他跟我一起走,云升说“开车不好走,我们从村里过去就行了。”让孩子管我叫姨,叫我闺女姐姐。我低声问他:“跟少玲领证了?”他摸摸头嘿嘿的笑着说:“领了,放心吧!”

云升把装被子的包挂在脖子上,高声跟我说:“走了啊!”蹲下来跟孩子说:“来!我背着你!”少玲家老二高兴地爬上云升的背,回头向我们挥挥手,两个人唱着歌回家了。

Tổng hợp các radio khác của Nữ người dơi mang trên lưng cây đàn ghita (Batwomen)

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên