Tác giả: Màn Thầu Audio

Nhụy Hy số đặc biệt 49 | Thực sự mà nói, bạn càng chiều bạn gái thì cô ấy càng dễ thương

Nhụy Hy số đặc biệt 49 | Thực sự mà nói bạn càng chiều bạn gái thì cô ấy càng dễ thương 说真的女朋友是越宠越可爱的

Nhụy Hy 2020 | số 14 | Tất cả những điều xa cách, đều là vì không còn liên lạc nữa

Nhụy Hy 2020 | số 14 | Tất cả những điều xa cách đều là vì không còn liên lạc nữa 所有的渐行渐远都是因为不再联系

Nhụy Hy 2021 | số 99 | Sự bắt đầu và kết thúc ra sao, đều dựa trên cơ sở bạn nói gì thì thế đó

Nhụy Hy 2021 | số 99 | Sự bắt đầu và kết thúc ra sao đều dựa trên cơ sở bạn nói gì thì thế đó 凭什么开始和结束都是你一个人说了算

Nhụy Hy số đặc biệt 47 | Cuộc sống không phải cứ mãi khó khăn, chúng ta đừng dễ dàng bỏ cuộc

Nhụy Hy số đặc biệt 47 | Cuộc sống không phải cứ mãi khó khăn chúng ta đừng dễ dàng bỏ cuộc 生活不会一直难熬下去我们都别轻易放弃

Nhụy Hy 2018 | số 25 | Mọi gian khổ đều sẽ khiến bạn càng thêm tốt đẹp hơn

Nhụy Hy 2018 | số 25 | Mọi gian khổ đều sẽ khiến bạn càng thêm tốt đẹp hơn 所有苦难都会让你更圆满

Nhụy Hy 2021 | số 98 | Không phải tôi thích nghe những bài hát cũ, là những bài hát tôi thích chúng đã già rồi

Nhụy Hy 2021 | số 98 | Không phải tôi thích nghe những bài hát cũ là những bài hát tôi thích chúng đã già rồi 不是我喜欢听老歌是我喜欢的歌它老了

Nhụy Hy 2019 | số 24 | Trên đời không có gì là không thể, chỉ là bạn không dám

Nhụy Hy 2019 | số 24 | Trên đời không có gì là không thể chỉ là bạn không dám 人生没有不可能只有你不敢

Nhụy Hy 2018 | số 24 | Như thế nào thì mới có thể khiến người bạn thích cũng thích bạn

Nhụy Hy 2018 | số 24 | Như thế nào thì mới có thể khiến người bạn thích cũng thích bạn 怎样才能让喜欢的人也喜欢你

Kéo lên trên