Luyện nghe tiếng Trung số 5 | Chỉ có một kiểu đàn ông không bao giờ phản bội hôn nhân

Luyện nghe tiếng Trung | Chỉ có một kiểu đàn ông không bao giờ phản bội hôn nhân
Chia sẻ

Luyện nghe tiếng Trung số 5| Chỉ có một kiểu đàn ông không bao giờ phản bội hôn nhân

Radio Luyện nghe tiếng Trung số 5 | Chỉ có một kiểu đàn ông không bao giờ phản bội hôn nhân 不会背叛婚姻的男人,只有这一种

Giọng đọc: Nhất Nghiệp Tiên Sinh 一业先生

Nội dung video:

在网上看到一个很有意思的试验:

一个美女,带着耳机在地铁听歌,她有意将一只耳机分享给身边的男性。

结果是:大多数男性都会欣然接受,默许和美女共听歌曲。

但有一个男生,当美女将耳机塞到他耳朵上时,他先是一脸错愕,几秒后,他摘下耳机还给女生,并说道:“我有女朋友了,不太好。”

而最值得关注的是,他女朋友当时并不在旁边。

在这个暧昧横行的时代,诱惑无处不在,看惯了感情里的背叛,再看到这位选择拒绝的男生,让我感到叹服。

不得不说,感情里,总有人心猿意马,但也有人忠贞坚定。

其实婚姻里,亦是如此。

那些对婚姻忠贞坚定的男人,并不是因为没有机会背叛,而是因为他们的心中有挚爱,所以会心中有尺,相处有度,做事有方。

张爱玲说:

“爱情就像在沙滩上捡贝壳。不要拣最大的,也不要拣最漂亮的。要拣就拣自己喜欢的。拣到了,就永远不再去沙滩。”

的确,选择了,就不后悔,就再也不向往沙滩,不贪恋其他贝壳,你就是此生唯一。

一个真正深爱你的男人,一旦择一人,就会钟情一生,此生都愿在感情里为你保守底线。

他会不离不弃、倾尽全力,带着一颗赤诚的心,在平淡如水的婚姻里,给你最好的、唯一的爱。

前阵子,吴京两次拒绝并躲开女嘉宾挽手的新闻让我记忆深刻。

在北京国际电影节活动上,一位女嘉宾伸手主动去挽吴京的胳膊,吴京抽回了胳膊,拒绝了接触。

然而过了一会儿,女嘉宾再一次尝试去挽吴京的胳膊,这一次吴京不仅抽回了胳膊,还摆手示意女嘉宾不可以。

吴京的这一举动在网络上褒贬不一,有人说他不绅士,但更多的人说他是男德模范。

其实抛开舆论不谈,我觉得感情和做人一样,都需要原则和底线。

在一段婚姻中,不怕有异性,就怕以同事、好朋友的名义,失去该有的底线,克制不住暧昧带来的诱惑,贪恋别的女人带来的新鲜感和刺激。

而心中有挚爱的男人,保持着该有的清醒,坚守着该有的底线,不会和其他异性说不该说的话,做不该做的事。

他们在婚姻中,可能不言情,却情无限;可能言有尽,却意无穷。

当你面临困难,他会默默的站在你身边,为你遮风挡雨;当你奔波一天下班后,房里总会有一盏暖灯等待你归家;当你拖着疲惫面对家中琐碎,总有一句“累了吧,歇会儿,我来”。

Luyện nghe tiếng Trung | Chỉ có một kiểu đàn ông không bao giờ phản bội hôn nhân 不会背叛婚姻的男人,只有这一种
Luyện nghe tiếng Trung | Chỉ có một kiểu đàn ông không bao giờ phản bội hôn nhân

挚爱是,一旦爱上你,无论激情还是平淡,那便只能是你。

因为心里有了你,便再也容不下他人;因为爱上了你,他人便是将就。

任江山万千风景,他美任他美,我独爱你一隅。

如果问我,不会背叛婚姻的男人,是怎样的男人?那我会回答你,不会背叛婚姻的男人,就是心中有挚爱的男人。

因为挚爱,所以舍不得爱人忧心;因为挚爱,所以愿得一人心,白手不分离;因为挚爱,所以爱你、护你,便是我处事的原则。

曾看到一句话:

“心中有挚爱,遇上任何美景都在遗憾,为何你不在身边,其实天涯海角,你一直在我心尖。”

诚然如此。

挚爱你的男人,无论身处何处,纵使弱水有三千,我只取一瓢饮;

挚爱你的男人,无论何时,纵使繁华有三千,我只为一人饮尽悲欢。

用一句歌词来说,那就是:

“往后余生,风雪是你,平淡是你,清贫也是你,荣华是你,心底温柔是你,目光所致也是你。”

最后,祝愿屏幕前的你,能觅得心中良人,此生予你欢喜城,长歌暖浮生。

Nghe giọng nam tiếng Trung

Nghe và đọc một số Video tiếng Trung khác

Kênh luyện nghe tiếng Trung

Kéo lên trên