Thẻ: nhụy hy số đặc biệt

Nhụy Hy số đặc biệt 54 | 即使你睡得再晚,不想找你的人还是不会找你

Nhụy Hy số đặc biệt 54 | 即使你睡得再晚不想找你的人还是不会找你 Dẫu cho bạn có ngủ muộn đến đâu người không muốn tìm tới bạn vẫn sẽ không tìm tới bạn

Nhụy Hy số đặc biệt 47 | Cuộc sống không phải cứ mãi khó khăn, chúng ta đừng dễ dàng bỏ cuộc

Nhụy Hy số đặc biệt 47 | Cuộc sống không phải cứ mãi khó khăn chúng ta đừng dễ dàng bỏ cuộc 生活不会一直难熬下去我们都别轻易放弃

Nhụy Hy số đặc biệt 45 | Làm ơn đừng nói với tôi những “năng lượng tiêu cực”

Nhụy Hy số đặc biệt 45 | Làm ơn đừng nói với tôi những năng lượng tiêu cực 拜托别跟我聊负能量

Nhụy Hy số đặc biệt 44 | Một người có quan tâm bạn hay không, bạn rõ hơn bất kì ai

Nhụy Hy số đặc biệt 44 | Một người có quan tâm bạn hay không bạn rõ hơn bất kì ai 一个人在不在乎你你比任何人都清楚

Nhụy Hy số đặc biệt 41 | Bất luận bạn đang làm gì, luôn chúc bạn sống thật hạnh phúc

Nhụy Hy số đặc biệt 41 | Bất luận bạn đang làm gì luôn chúc bạn sống thật hạnh phúc 无论你在做什么都愿你过得快乐

Kéo lên trên