Sách nói số 9 | Từng khóc, từng khổ, mỉm cười cho qua

Sách nói số 9 | Từng khóc từng khổ mỉm cười cho qua 苦过痛过一笑而过
Chia sẻ

Sách nói số 9 | Từng khóc, từng khổ, mỉm cười cho qua

Radio Sách nói số 9 | Từng khóc, từng khổ, mỉm cười cho qua 苦过,痛过,一笑而过

Nguồn: 素年锦时- Tố Niên Cẩm Thời

Giọng đọc:  Tố Niên Cẩm Thời

Nội dung:

生活这么苦,为什么还要笑呢?

底下有一个高赞的回答:苦,是生活体验;笑,是人生态度。

在生活这条船上,我们笑过、哭过、苦过、痛过,渐渐地才明白,酸甜苦辣才是生活的常态。

也许在前面等待我们的还是艰难险阻,但微笑的那一刻我的眼里全是星辰大海。

我们总说生活苦,可是苦的何止你一个呢?很多时候,比起别人的无可奈何,至少我们还有选择生活的权力。

生活,开心是一天,不开心也是一天,何不开开心心过好每一天呢?

再苦再累的生活,笑一笑,便过去了。

林语堂说:“人生在世,还不是有时笑笑人家,有时给人家笑笑。”

你若笑过,便会懂得,世间风雨琳琅,山水终会相逢。

生活或苦或甜,也不过是一日三餐四季。

Sách nói số 9 | Từng khóc từng khổ mỉm cười cho qua 苦过痛过一笑而过
Sách nói số 9 | Từng khóc từng khổ mỉm cười cho qua  苦过痛过一笑而过

人间三千事,淡然一笑间。

生活就像一面镜子,你笑它便对你笑;你哭,它便对你哭。

人的一生中,总有一段路是靠自己孤独无助地走过来的,不要灰心,不要失望,不要哭泣,更不要绝望。

想要这个世界爱上你,那么你便笑着面对这个世界吧,总会有你想要的惊喜。

别忘了,在凡俗的烟火里,所有的苦,笑着尝,也就甜了。

往后,纵使经历万般坎坷,我们都要一笑而过。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên