Radio Tiểu Lạc | số 2 | Không có được thì từ bỏ; Không phải thật lòng, thì quên đi

Radio Tiểu Lạc | số 2 | Không có được thì từ bỏ Không phải thật lòng thì quên đi 得不到的就放弃不真心的就忘记
Chia sẻ

Radio Tiểu Lạc | số 2 | Không có được thì từ bỏ; Không phải thật lòng, thì quên đi

Radio Tiểu Lạc | số 2 | Không có được thì từ bỏ; Không phải thật lòng, thì quên đi 得不到的,就放弃;不真心的,就忘记

Nguồn: 小洛 Tiểu Lạc

Nội dung:

夜已经深了,你却还迟迟没有入睡,是什么让你辗转反侧,是还在想着他吗?为什么明明知道你们之间不可能有结果,却还是一直痴痴地守着。你有没有想过,感情并不是你付出多少,就能得到多少回报。当一个人不爱你的时候,你的执着只会让他厌烦,你的深情在他眼里到头来不过是一场自导自演自娱自乐的独角戏,你,真的还要执着吗?

张小娴说过:“一个人最大的缺点,不是自私、多情、野蛮、任性,而是固执地去爱一个不爱自己的人。”是啊,在感情的世界里,有很多人可以为另一个人倾尽所有,可却得不到幸福美满的结局,爱而不得其实是人生常态。大千世界,浮生若梦,你总会遇见一些人,无视你的付出,冷落你的感情,即便你再怎么爱他,也始终视若无睹,无论你如何苦苦哀求,却留不下他一丝温柔。

Radio Tiểu Lạc | số 2 | Không có được thì từ bỏ Không phải thật lòng thì quên đi 得不到的就放弃不真心的就忘记
Radio Tiểu Lạc | số 2 | Không có được thì từ bỏ Không phải thật lòng thì quên đi 得不到的就放弃不真心的就忘记

说到底,感情这件事,不爱就是不爱,勉强不了任何人,你又何苦让自己的爱,变得那么卑微呢?人心换人心,换不来就死心,他说要走就放手,多说一个字都是浪费。如果这份感情你真的抓不住了,那就拿出自己的尊严:你可以爱得掏心掏肺,也可以走得干干脆脆;你可以在感情中弯腰,但绝不跪着求感情。人要珍惜属于自己的一切,更要放下求而不得的执念,就好像得不到的感情,就放弃,不是真心的,就忘记。

很多时候,你之所以觉得自己过得累,其实就是因为执念太多,不如舍弃该舍弃的,忘记该忘记的,说不定反而能看到不一样的天地。放弃不属于你的感情,并不是结束,而是另一种新的开始,忘记不真心的人,不是证明你软弱,而是让你再考虑多一点时间,究竟谁更适合你。人生,有所弃,才有所取,很多时候,放弃也是一种选择,失去也是一种收获。

我希望你能懂得,无论你曾经经历了怎样的爱而不得,都不要忘记,每个人都只有这一生,别再为了不值得的人而委屈自己。从今天起,得不到的,就放弃;不真心的,就忘记。人生有聚有散,不必太执着,该放下的,就转身,绝不回头。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Luyện nghe giọng đọc Tiểu Lạc

Kéo lên trên