Radio Khổ Qua 3 | Không sao, những ngày tháng đau buồn rồi sẽ qua thôi

Radio Khổ Qua 3 | Không sao những ngày tháng đau buồn rồi sẽ qua thôi 没关系难过的日子总会过去的
Chia sẻ

Radio Khổ Qua 3 | Không sao, những ngày tháng đau buồn rồi sẽ qua thôi

Radio Khổ Qua 3 | Không sao, những ngày tháng đau buồn rồi sẽ qua thôi 没关系,难过的日子总会过去的

Giọng đọc: Khổ Qua 苦瓜

Nội dung:

那么,你会觉得孤独吗?”
“也不是孤独吧,就是习惯一个人了。总是要乐观生活的啊。”

这是昨天晚上我和一位老友的对话。

是啊,相对于繁忙的生活节奏之下,那些不得不独自面对的鸡零狗碎和风风雨雨,说孤不孤独,可能略显苍白了。

毕竟,这世界的日升月落向来规律,时间从不等人,天亮之后,日子总会继续。

而我们之所以还努力奔跑,不过是怀着一份坚定又朴素的相信:

艰难的日子总会过去,以后,一定会越来越好的。

Radio Khổ Qua 3 | Không sao những ngày tháng đau buồn rồi sẽ qua thôi 没关系难过的日子总会过去的

2

其实那个说要乐观生活的老友,最近过得挺不容易的。

因为换了一份工作,所以从北方换到了一座南方的城市,需要重新适应一个新地方,气候、饮食、人们工作生活的习惯和节奏。

到了一个新的单位,从职场前辈变成公司新人,每天面对着许多比自己优秀很多的人,需要学习的有很多,工作的待办事项也不会因此减少。

而原本谈了一年的男友,也因为两人异地的关系,互相潦草地说了再见。

可一个人的生活,也要好好过啊。

她说习惯了一个人的意思,不是说“就这样吧”,而是,经历过一些事情之后,我们早就清楚地知道,人生中那些以为可能会过不去的坎儿,其实最后,都是自己一个人迈过去的。

在人生的这道旅途中,他人爱莫能助,唯有自渡。3

太宰治在《人间失格》里写着:

“在所谓人世间摸爬滚打至今,我唯一愿意视为真理的,就只有这一句话:一切都会过去的。”

是啊,这一切都会过去的,这句话,是安慰,是鼓励,也是目标。

其实有时候,不是很难理解,为什么现在的人喜欢立flag。

之所以立一些目标,是想告诉自己:虽然我现在还没有做到,但总要一天,我可以。

有人立了一个目标:给自己半年的时间,从上一段感情中走出来。

虽然我现在还没出息地沉浸在失去你的痛苦里,但我开始不去想关于你的往事了。再给我一点时间,我会慢慢放下你的。

有人立了一个目标:35岁之前,拥有一套属于自己的房子。

虽然现在的存款离目标还很远,但我开始更努力地工作了,也学着省下一些不必要的开支了。现在的窘迫,一定是暂时的。

你相信吗?总有一天,那些用以自我慰藉和鼓励的话,会在一点点的坚持里,成为不可阻挡的事实。

4

生命走到了一定的长度,每个人都经历过大大小小的幸运和不幸,重要的是,我们是以怎样的态度去对待命运的每一次安排。

对于幸运的事,心存感激,并从中获得让自己更加勇敢和乐观的力量,以此对抗以后遇到的那些挫折。

在不幸运的时候,就翻开记忆里那些美好的时刻,告诉自己,嘿,其实,这个世界也没有那么糟糕,再撑一撑啊,艰难总会过去的。

蔡康永在书里写过这样一句话:

“内功深厚的人,还是会被偷袭,会中毒,会掉进陷阱,可是他活下来的机会比一般人大。”

我们走的每一步路,做的每一次决定,承担的每一次后果,都在我们身上刻下印迹,从未白白浪费过。

我们永远不能预料到明天将有何事来临,也实在无需去妄自预测,在风雨到来之前,你和我,尽管努力,做一个“内功深厚的人”。

Các bài viết liên quan:

Các Radio khác của Khổ Qua

Nghe và đọc một số Video tiếng Trung khác

Nghe giọng nam tiếng Trung

Kéo lên trên