Nhụy Hy số đặc biệt 54 | 即使你睡得再晚,不想找你的人还是不会找你

Nhụy Hy số đặc biệt 54 | 即使你睡得再晚不想找你的人还是不会找你 Dẫu cho bạn có ngủ muộn đến đâu người không muốn tìm tới bạn vẫn sẽ không tìm tới bạn
Chia sẻ

Nhụy Hy số đặc biệt 54 | 即使你睡得再晚,不想找你的人还是不会找你

Radio Nhụy Hy số đặc biệt 54 | 即使你睡得再晚,不想找你的人还是不会找你 Dẫu cho bạn có ngủ muộn đến đâu người không muốn tìm tới bạn vẫn sẽ không tìm tới bạn

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

人 生 总 有 千 奇 百 怪 的 不 如 意

即 使 最 后 没 有 永 远 在 一 起

但 只 要 我 们 认 真 的 爱 过

就 已 经 不 枉 此 生 了

对 吗

在爱情里,我想你也试过这样的纠结:你不断地看着手机,看着那个熟悉而又陌生的名字,歇斯底里地去找一个寒暄的理由。你不断地打出很多字,又删掉,只剩下一句 ” 在吗? ” 后来,你想了一想,把这句话也删了,合上手机,继续等着。等着一个,可能根本不会再找你的人。

Nhụy Hy số đặc biệt 54 | 即使你睡得再晚不想找你的人还是不会找你 Dẫu cho bạn có ngủ muộn đến đâu người không muốn tìm tới bạn vẫn sẽ không tìm tới bạn
Nhụy Hy số đặc biệt 54 | 即使你睡得再晚不想找你的人还是不会找你 Dẫu cho bạn có ngủ muộn đến đâu người không muốn tìm tới bạn vẫn sẽ không tìm tới bạn

凌晨被一个噩梦惊醒,突然间在睡梦中挣扎地睁开眼睛,什么梦已经记不起来了,可却再也无法入睡,在黑暗的摸索着,拿起手机。深夜的朋友圈,总是格外精彩而又让人心疼。那些,从心底发出的多愁善感;加班后发条朋友圈打卡留纪念;发出专属某人可见的深情告白,或者一句含沙射影的歌词。

想起一年前,我是一个资深夜猫,也经常发矫情的朋友圈。而这样的坏习惯,就是为了不要错过那个人的电话。那时候,我暗恋一个人,他的才华让我着迷,有段时间我们走得特别近,上下班经常一起吃饭。因为他就住在我隔壁小区,每天也会约着一起坐车回家,甚至每天睡前我们都会聊微信,聊到最后一句晚安。

如今想起来,或许他对我也有过好感吧,只不过这份好感没有上升到爱,不足以在一起罢了。其实对于一份暧昧来说,也会有高潮,可一旦高潮过去了,你们还没有在一起。那么,也就没什么可能会在一起了。

渐渐地,他比以前更忙,我们的联系也逐渐变少。从曾经每天聊微信,到后来除了工作几乎不会说话。我变得很焦虑,每天盯着手机,只要有信息来,我就立刻看看是不是他的。我不断地推后自己的睡眠时间,只为了等待他的联系。明知道他并不喜欢我,可仍旧劝服不了自己死心。

直到那个晚上,我鼓起了很大的勇气跟他表白,给他发了条信息:” 睡了吗?” 过了半个钟他才回复:” 没有 ” 。这两个字既没有感情又很陌生,我抑制住自己,给他回了句:” 早点睡,晚安。” 后来,我从公司离职,他也没有再找过我。

其实,这些年过去了,看回曾经那些深夜的等待,不免觉得时光真是个好东西,它能让你从更遥远的角度看回曾经陷进的那段没有结果的等待,其实也只不过是一场自导自演的独角戏,你幻想着每一个电话都来自对方,每一条微信都是他的问候。

在深夜的时候你也舍不得关机,还把手机调到最大声,因为你总想第一时间回复他的信息。谁知,换来的只不过是第二天早上那震耳欲聋的闹钟声。在时光的另一端,对方其实早就在自己的生活里,那个没有你的生活里,活得有滋有味。

有句话是这样说的:” 也许对于生命来说,接纳才是最好的温柔。不论是接纳一个人的出现,还是接纳一个人的再也不见。” 我想,当我们终于懂得这句话的含义,当你接纳了他的沉默,那么你就真的才是把这段感情放下了。

anh gift quang cao wechat chen web

昨天晚上大概十二点,收到若薇的微信,她问我:” 你说,为什么有些人能说不爱就不爱了呢?难道曾经经历过的回忆和甜蜜都是假的吗?”

我知道了她又想起了阿文,自从跟阿文分开之后,她没有一晚是12点前睡的。在她的潜意识里,她总期待阿文会跟她联系,万一真的找她了呢?她不想睡,不敢睡,她害怕错过他的电话。

若薇跟阿文在一起的时候,他们每晚都会聊电话。后来渐渐地,这个默契没有了,他总是说,今天好累,早点睡吧。直到有一天,阿文说了分手。若薇做了很多撕心裂肺的挽留,也试图等他回心转意,但最后却等到他重新谈起恋爱的消息。到后来,即使若薇已经放下了这段感情,但这些爱的习惯,仍旧活生生地存在她的生活里。

那个已经不再爱你的人,拒绝了你的人,即使如今的你变得多好,即使你多晚睡等他的一句嘘寒问暖的话,即使你付出了你的所有,他仍旧不会被感动,仍旧不会再为你主动做些什么。

我知道你会难过,但没关系的,时光会为你疗伤,你终究会走出这份爱而不得,直到珍惜你的人出现。

其实对于一段爱情来说,在当初许诺的时候是真心的,当初在一起的时候,是真的想永不分离、共度余生的,其实就足够了。人生总有千奇百怪的不如意,即使最后没有永远在一起,但只要我们认真的爱过,就已经不枉此生了,对吗?

所以,早点睡吧,别再为了等那个人的消息,而攥着手机迟迟不肯入睡了。想找你的人,早就来找你了。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên