Nhụy Hy số đặc biệt 40 | Tạm biệt, chúc mọi điều tốt đẹp nhất

Nhụy Hy số đặc biệt 40 | Tạm biệt chúc mọi điều tốt đẹp nhất 再见祝好
Chia sẻ

Nhụy Hy số đặc biệt 40 | Tạm biệt, chúc mọi điều tốt đẹp nhất

Radio Nhụy Hy số đặc biệt 40 | Tạm biệt, chúc mọi điều tốt đẹp nhất 再见,祝好 

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2017)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

记得之前看《使徒行者2》,乐少执行任务之前带着他喜欢的那个人去海洋馆看表演,看绚烂的烟花,陪她吃好吃的晚餐,他给了她最开心的一天,可这也是最后的告别。

《海上钢琴师》里说: ” 我们笑着说再见,却深知再见遥遥无期。 ” 的确,很多时候我们嘴上说着再见,心里面却知道我们再也见不了,可是那些再见却不能不说,也不得不说。

– Part 1 –

我和阿可已经分开两年,尽管在那段感情里我受伤颇多,我却一点也不怨恨他,相反我很感激他,因为他正式地和我告了别。

当初在一起是我追的他,可能他也有一点动心吧,所以他答应和我试一试。只是,动心和真正的喜欢终究是不一样的。我用十分力气努力和他在一起,他给我的却连一分都不到。于是时间久了,那点心动也被柴米油盐磨损掉。

电话总是要响很多声才会被接起,短信回得敷衍,见面的时候也心不在焉。终于到了最后一面,他陪我去看了一场电影,他带我去了我想去很久的餐厅,点了我最喜欢的鱼,他把我送回了家,也正式地和我说了分开。

他说他尝试过喜欢我,就像我喜欢他一样,可是他做不到,所以他不想再耽误我。他说: ” 我跟你说再见是想给我们的故事划上句号,有始有终,你就不会对过去念念不忘了,这样或许你可以早点忘记我,也可以开始新生活。 “

Nhụy Hy số đặc biệt 40 | Tạm biệt chúc mọi điều tốt đẹp nhất 再见祝好
Nhụy Hy số đặc biệt 40 | Tạm biệt chúc mọi điều tốt đẹp nhất 再见祝好 

– Part 2 –

正是他给我的这一场正式的告别,才让我没有沉迷于失败的感情无法自拔。当我用尽全力去喜欢他却得不到对等的回应时,我自我怀疑过,我在想是不是我不够优秀不够好,是不是因为我不是他理想的模样。

所以向来素颜的我开始学着化妆,改掉剪短发的习惯蓄起了长发,我开始尝试着穿曾经觉得累赘的长裙和高跟鞋。一点点,我尝试着变成他理想的样子,我也把我变得不像我自己了。

尽管如此,他依旧不喜欢我。可是他最后的那句再见却让我明白不过是我喜欢他,他不喜欢我而已。不过是一场愿赌服输的爱情,哪里来的谁比谁差呢。我很好,只是很可惜喜欢了一个不喜欢我的人,不过如此。

可是不是所有的感情都会有一个正式的结局的。和前任分手的时候你伤透了心,你想不明白几年的感情连一句正正经经的分手都换不来吗;你们是异地恋,也不知道从什么时候开始,ta总是在忙,电话几分钟就挂断了。你以为对方真的是在忙,所以趁着休假飞去看ta,可那个人说: ” 我以为我的态度已经很明显了,我以为我们已经分手了。 “

– Part 3 –

什么叫 ” 我以为我们已经分手了 ” ?你擅长冷暴力,所以你冷落我,所以你开始了新生活,可是恕我眼拙,我不知道原来我们的感情可以没有一句交代就结束,我还在为我们共同的未来努力,你却已经走向了没有我的新生活。

我想不通,一句分手能够花多少时间和精力,我到底有多差,以至于我喜欢你一场,我们几年的感情连一句再见都不用说。你可以不喜欢我,你可以喜欢别人,但请堂堂正正地说分开,我只是需要最后的一个交代,这样我才能心甘情愿地扔掉过去重新开始。

许多感情也许走不到最后,我们也许并不需要来日好相见,但无论如何,请给我一个正式的告别,有那一句再见,我就能够不回头地走下去。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên