Nhụy Hy số đặc biệt 38 | Đừng quá tính toán, hạnh phúc là được

Nhụy Hy số đặc biệt 38 | Đừng quá tính toán hạnh phúc là được 别太计较快乐就好
Chia sẻ

Nhụy Hy số đặc biệt 38 | Đừng quá tính toán, hạnh phúc là được

Radio Nhụy Hy số đặc biệt 38 | Đừng quá tính toán, hạnh phúc là được 别太计较,快乐就好

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2017)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

有一天下午,我和许久未见的朋友小菲,坐在一家小店里喝茶叙旧。简短的嘘寒问暖过后,我才知道她的近况有点糟糕:小菲和相恋6年的男友面临分手,刚刚面试成功的公司忽然拒绝她入职,而最疼她的妈妈一个月前又动了一次不大不小的手术。

刚刚走出校门一年的小菲,忽然感到生活压力很大,每天简直没有勇气去看镜子里愁容满面的自己。小菲说: ” 我原本是一个完美主义的人,希望每件事都能称心如意。但是我现在觉得,做完美的自己真是太难了。 ” 我握住小菲的手,试图给她鼓励: ” 别去做完美的自己,应该做完整的自己。 “

Nhụy Hy số đặc biệt 38 | Đừng quá tính toán hạnh phúc là được  别太计较快乐就好
Nhụy Hy số đặc biệt 38 | Đừng quá tính toán hạnh phúc là được  别太计较快乐就好

豆瓣高分美剧《我们的一天》讲述了一个温暖的家庭故事,小儿子兰德尔从小到大都是一个完美主义者,他几乎能把每件事都做到尽善尽美,但同时也给自己带来了巨大的压力。

成年以后,兰德尔事业有成、家庭美满,可是他心里的包袱却越来越重。一天早上,他上网查看一个育儿网站,忽然觉得自己无法胜任一位完美父亲的角色,他不知道如何面对这个新生命的到来。

女儿即将诞生的前一天,兰德尔给宝贝的房间安装吊扇,结果屡试屡败。他强打精神,决定再去买一台新的。在超市里,兰德尔忽然热泪盈眶,对前来帮忙的管理员缓缓说道: ” 除了工作,我对任何事情都很茫然。如果工作出错,损失的只是金钱。如果女儿的出生出了错,我该怎么办? “

这位大胡子管理员平静地对兰德尔说: ” 我告诉你一件事,我有5个孩子。在第一个孩子出生以前,我也充满了疑问。我能行吗?我可以吗?但是人们不会告诉你答案。其实宝宝出生本身,就会带来答案。他们降临到这世界上,抬头看着你,你也看着他们。 ” 然后大胡子停顿了一下,继续说道: ” 他们就会让你真正认识到,你是谁。当你女儿出生的时候,你就能得到你想要的一切答案。 “

我想,兰德尔从这件事中找到的答案并不复杂,那就是:不要苛求自己成为一个完美无瑕的父亲,而是应该顺其自然去做一个父亲应该做的事情。

热门喜剧《生活大爆炸》里的谢耳朵,是一位理论物理学家。他智商超群,同时也存在严重的性格缺陷。谢耳朵11岁考上大学,14岁拿到硕士学位,15岁成为客座教授,16岁获得第一个博士学位,但是他性格古怪,吹毛求疵,无法与朋友们和睦相处。

他遵循严格的作息时间和食谱安排,从不会因为别人轻易改变自己的习惯;他一度没有驾照,总是要麻烦朋友们开车接送;他总是给别人制定事无巨细的规章制度,自己却不愿意受到任何束缚。

在剧中,他和女友艾米的感情也因为自己的自大变得波澜起伏。但是经历了那么多故事以后,木讷的谢耳朵有一天突然对着艾米说: ” 从前的我灵魂从未完整,因为从前的我不会爱,现在的我已经学会爱,是你让我的心变得柔软,我爱你。 “

当谢耳朵说出这番话以后,屏幕前的观众早已热泪盈眶。我想,这就是爱情的力量,同时也是生活的力量。它们悄悄告诉你:完美的人生根本不存在,你应该开心地接纳生活里的每一份馈赠,因为完整的自己才是一个人毕生的奋斗目标。

我们总是不由自主地追求完美的自己,其实是源于内心深处的恐惧。从某种程度上说,这和自己身处的原生家庭息息相关。但是这个世界上根本没有完美的原生家庭,更不存在完美无瑕的父母。所以,我们每个人或多或少都会存在这样那样的问题,而不由自主地追求完美,就是问题之一。

喜剧大师卓别林说: ” 时间是一个伟大的作者,它会给每个人写出完美的结局来。 ” 哲学家培根也说: ” 经得起各种诱惑和烦恼的考验,才算达到了最完美的心灵健康。 “

所以,放轻松点吧,不要生活在恐惧之中,不要反复去折磨自己,不要再和完美的幻象纠缠不清。你应该允许自己存在瑕疵,存在不足,甚至存在遗憾,但是与此同时,你也应该扮演好自己的角色,让自己的每一段人生都变得丰富精彩。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên