Nhụy Hy 2024 | số 9 | Hóa ra đời người, chỉ yêu có 2 lần

Nhụy Hy 2024 | số 9 | Hóa ra đời người chỉ yêu có 2 lần 原来人的一生只会谈两次恋爱
Chia sẻ

Nhụy Hy 2024 | số 9 | Hóa ra đời người, chỉ yêu có 2 lần

Radio Nhụy Hy 2024 | số 9 | Hóa ra đời người, chỉ yêu có 2 lần 原来人的一生,只会谈两次恋爱

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2024)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

听过一个说法:

幸运的人一生会遇见两次爱情,一次耗尽热情,一次融化坚冰。

而不幸的人,只遇到过一次,从此心如死灰,不再相信任何爱情。

好像很多人在谈过一次恋爱后,都会经历一段漫长的空窗期,少则一两年,多则三五年。

可能是因为前一段恋爱耗费掉了自己所有的热情、好奇与真诚,所以对下一段感情或者说下一个「另一半」早已没有了任何期待。

又或者是还相信爱情,但是打心底里觉得这件事不会发生在自己身上了。

所以后来就算再遇到一个互有好感的人,也会及时掐灭心动的火苗,不想再重蹈覆辙。

我在谈第一段恋爱之前,一直觉得自己是个不适合谈恋爱的人。

Nhụy Hy 2024 | số 9 | Hóa ra đời người chỉ yêu có 2 lần 原来人的一生只会谈两次恋爱
Nhụy Hy 2024 | số 9 | Hóa ra đời người chỉ yêu có 2 lần 原来人的一生只会谈两次恋爱

因为很多人都说我大大咧咧的,没心没肺,没有女孩子那种温柔细腻的感觉。

就连我自己也想像不到,我谈恋爱的时候会是什么样的状态,我会爱别人吗?或者说,别人能感受到我的爱吗?

最后,所有纠结的问题,在遇到喜欢的人那一刻,都有了答案。

原来爱一个人不需要任何特殊技能,所有东西都可以无师自通。

在那段恋爱中,我深切地体会到,我其实是一个会爱人的人。

一向大大咧咧的我,竟然能瞬间察觉到对方情绪的变化,然后想方设法说点让对方能开心起来的话;

一向没心没肺的我,却能熟练记住他的生日、纪念日、身份证号、手机号、微信号、QQ号。

一向不懂细腻温柔的我,竟然也学会了体谅他的难处,理解他的沉默。

因为害怕自己没有爱人的能力,所以处处都在想着极尽所能地去对另一个人好,试图让他感受到我对他浓烈的爱意。

可即使这样,我们还是分开了。

大概是因为这种爱让两个人都太累了,一个人忙着释放所有的爱,另一个人忙着必须接住所有的爱,否则就是辜负、就是不爱。

时间长了,他不想被爱了,而我也不想再爱了。

分手后有我一直在反反复复思考一个问题:到底是我真的不会爱人还是爱错了人?

后来我用了五年的时间终于找到了答案:其实不是我不会爱人,是我不会爱自己。

我把所有的爱都毫不保留地给了对方,却忘了要多留一点爱给自己。

这种失去自我的爱,注定会走向悲剧的结局。

后来的五年里,亲戚朋友们先后都给我介绍过不少对象,希望我可以早点从上一段感情的阴影中走出来

可我还是无论如何都迈不开走向第二段感情的第一步。

我怕一失足成千古恨,我怕深情总是被辜负,我怕到头来不过又是一场空。

直到去年遇到了现在的男朋友,我才又一次试着相信爱情。

他常跟我说一句话: ” 谈恋爱是为了让两个人都过得开心舒适,如果有什么事情让你感觉到不那么舒服,不要勉强自己去做,先做喜欢的自己,再考虑对方喜不喜欢。 “

一段恋爱能谈得长久,靠的从不是一方对另一方厚重的爱,而是两个人都可以在对方面前舒服地做自己。

爱人先爱己,择人先择心。

当一个人真正学会爱自己的时候,整个世界都会朝着爱Ta的方向转动。

听过一句话: ” 爱更容易流向自爱的人。 “

因为她们足够爱自己,足够自信,不管有没有人来爱她们,她们都会好好爱自己,而这样的人身上所散发出来的光芒和魅力,总会轻而易举地吸引到很多人人。

这个世界上缺爱的人很多,但最后得到真爱的,往往是那些不缺爱的人。

所以啊,永远不要在别人身上寻找真爱。

你真正应该做的是好好爱自己,好好照顾自己,不管什么时候,都不要弄丢自己。

自爱,沉稳,而后爱人。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên