Nhụy Hy 2024 | số 5 | Đột nhiên cảm thấy, như vậy thật là mệt mỏi

Nhụy Hy 2024 | số 5 | Đột nhiên cảm thấy như vậy thật là mệt mỏi 突然觉得这样好累啊
Chia sẻ

Nhụy Hy 2024 | số 5 | Đột nhiên cảm thấy, như vậy thật là mệt mỏi

Radio Nhụy Hy 2024 | số 5 | Đột nhiên cảm thấy, như vậy thật là mệt mỏi 突然觉得,这样好累啊

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2024)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

情绪崩溃的夜晚,朋友打电话过来询问:”要不要我过来陪你?”

你客气地说:”不用不用,我没事儿”。

生怕给对方带来一丝麻烦,造成一丝困扰。

挂断电话后,你又开始胡思乱想,好希望能有个人在身边,听你说说话,给你一个简单的拥抱。

你明明很需要有人陪着,却又主动拒绝了所有的陪伴。

你啊,总是这么拧巴。

Nhụy Hy 2024 | số 5 | Đột nhiên cảm thấy như vậy thật là mệt mỏi 突然觉得这样好累啊
Nhụy Hy 2024 | số 5 | Đột nhiên cảm thấy như vậy thật là mệt mỏi 突然觉得这样好累啊

你曾说过,自己理想的生活状态是:平静、松弛、自由;

可现实的生活状态却是:焦虑、紧绷、压抑。

每天早上醒来,你都很疲惫。

睁开眼睛想到的就是拥挤的地铁、高压的工作、繁杂的人际关系;

闭上眼又是未来的房贷、车贷、孩子、父母……压得你一刻也不敢放松。

你不喜欢现在的工作,可每天还是按时起床上班,把该做的事情都按时做好;

你想过去做一些自己真正感兴趣的东西,可又担心最后一事无成,丢了现在的工作还损失了一大笔钱,你承担不起这样的损失。

于是一边安于现状,一边焦虑以后。

想卷卷不赢,想躺躺不平。

你不喜欢社交,觉得知心朋友有那么一两个就够了;

可当有同事、合作伙伴组局叫你时,你还是假装开心地去了。

因为你知道,这种饭局上,拓展人脉、挖掘资源比自己开不开心更重要。

所以你侃侃而谈,希望别人能注意到原本微不足道的你;

所以你推杯换盏、称兄道弟,希望对方遇到好的机会时能想到你;

所以你察言观色、曲意逢迎,试图抓住每一个可能的机遇,就此改写自己的命运。

其实,你很不喜欢这样的自己,可又不得不这样,一切都是为了生活。

如果有选择,谁愿意委屈自己奉承别人呢?

如果有选择,谁不想好好做自己呢?

可这是个人情社会,想要在世俗里混得如鱼得水,就得懂得人情世故。

正所谓:有人的地方,就有江湖;人在江湖,身不由己。

这些年,你的很多想法,都在被现实一一改变,生活、工作、感情,都是。

你曾以为的感情是:互相喜欢,各方面适合,两个人都真诚且坚定;

可现实的感情却是:赶不上合适的,碰不到认真的,也没遇到坚定的。

你以为自己长大后会敞开心扉地爱一场,可后来遇到的每个人都让你犹豫不决,担心Ta不是对的人。

你不敢主动争取,怕别人说掉价;

你又不甘心错过,担心失去后就再也遇不到。

结果就是在一次次拧巴纠结中,错过了一个又一个。

你想过孤独终老,过好一个人的生活,可又打心底里渴望爱情,哪怕只有一天,一个星期,一个月。

你对感情有太多太多的期待,同时又有太多太多的忌惮,以至于你不敢爱也不敢恨,拿不起也放不下。

你总把希望寄托于以后。

以后生活就好了,以后事业就起来了,以后感情就顺了,以后就可以不拧巴了,以后就可以做自己了。

可你忘了,现在就是你小时候期待的以后啊。

你成为小时候的你想成为的大人了吗?

好像没有。

因为你的内心始终有两个小人在打架,一个在说:我应该这样做,这样做才是对的;

另一个在说:我不想这样做,没有原因,我就是不想。

所以你总是拧巴,总是纠结,总是内耗,没有成为别人喜欢的样子,也没成为自己喜欢的样子。

你现在唯一需要考虑的事情是:你到底想成为哪种人?自己喜欢还是别人羡慕。

当你真正考虑好这个问题的答案时,一切才会随之而解。

人生在世不过三万多天,要想活得自在,就别太拧巴。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên