Nhụy Hy 2024 | số 10 | Không tạm ráng, không chín bỏ làm mười, không thỏa hiệp

Nhụy Hy 2024 | số 10 | Không tạm ráng không chín bỏ làm mười không thỏa hiệp 不凑合不将就不妥协
Chia sẻ

Nhụy Hy 2024 | số 10 | Không tạm ráng, không chín bỏ làm mười, không thỏa hiệp

Radio Nhụy Hy 2024 | số 10 | Không tạm ráng, không chín bỏ làm mười, không thỏa hiệp 不凑合,不将就,不妥协

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2024)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

我的上一段感情经历过这样的阶段:

一起吃饭不会觉得香,看电影不会想要靠在一起,倾诉欲最浓的时候,也是说上几句就谁都不接话了。尽管如此,还是会努力为对方提供情绪价值,生病也要表现出足够的关心。

似乎甜蜜和幸福没那么重要,只要能互相照顾,就足以维持生活的热度。

朋友说,你俩怎么谈个恋爱这么将就呢。

我没有反驳,因为这种温温吞吞地凑合在我的认知里,是最安全的选择。

是啊,我太容易将就了。

Nhụy Hy 2024 | số 10 | Không tạm ráng không chín bỏ làm mười không thỏa hiệp 不凑合不将就不妥协
Nhụy Hy 2024 | số 10 | Không tạm ráng, không chín bỏ làm mười, không thỏa hiệp

小时候过生日,爸妈明明答应我去游乐园,可如果他们想爽约,就会给我几块钱让我买点零食作为补偿。

我也会顺从地接受次选项,然后试图安慰自己,总比什么都没有强。

后来高考填志愿,我选了他们说的那种 ” 好找工作 ” 的专业,于是在一节节提不起兴趣的课堂里,度过了漫长的四年。

我会买9块9的平替,留下不合尺码的衣服,会把宽宽的脚面挤进一双窄口的鞋子,就像我一直过得那种人生。

我总是跟自己说,恋爱可能跟谁谈都一样,以此抵掉在感情中的不快乐,哪怕对方做了伤害我的事儿,我也会下意识去想他的好来原谅当下的坏。

那天,在数不清多次看到父母的争吵后,我终于鼓起勇气问我妈,人是不是要跟自己真正喜欢的人结婚。

我妈笑我,她说等你年龄到了就不会这么想了,喜欢不能当饭吃,日子过到最后就是鸡零狗碎地凑合。

就是在那个瞬间,我一下子意识到,将就会给我的生活带来多么颠覆性的恶果,不是选错路嫁错人,而是在日复一日地自我说服之后,连我们自己都开始相信自己的人生只配如此。

这个世界特别残酷,它不会因为你将就就善待你。

相反,它会因为你没有主动抓住自己想要的东西,于是把最坏的边角料塞给你。

如同忍过一次委屈,就会有第二次第三次,迫于周遭的压力而选择结婚,就会在某个时刻承担不经考验的代价。

如果你已经发现了问题,却想睁一只眼闭一只眼地凑合,那么往后几十年,也只能对着一张毫无感觉的脸,过着彼此相厌的余生。

其实将就的代价比我们想得更重,它根本不是一双穿上两年就能扔掉的鞋子,也不只是在你的脚上留下一点小小的疤痕。

它会使你习惯性地忍让,欺负你一次次的后退,最后让那些更好的生活,更好的人,逐渐消失在你的未来。

就像有段话说得那样: ” 我们一直觉得妥协一些,将就一些就可以得到幸福,但当你的底线放得越低,你得到的就是更低的那个结果 ” 。

分手之后,我给自己的生活进行了 ” 大扫除 ” 。

过期的口红,不合时宜的裙子,还有总共没穿过几次的高跟鞋,我都狠心丢掉了。

我开始点自己想吃的东西,拒绝不愿意去的社交,不再用 ” 算了 ” ” 差不多就行 ” 这样的话安慰自己。

当我妈责备我,为什么好好的对象非要闹黄的时候,我会认真告诉她,人生太长了,我想要30岁可以和爱的人去看喜欢的海,50岁了还能有说有笑地走一起走回家。

因为只有这样,我才能在以后有了自己的小孩时,问心无愧地教给Ta,你来到这个世界不是为了将就而活的。

无论如何,要直白明确地表达爱,能拿得起的就拿着,拿不动了随时松手,世俗的幸福你想要就去争取,不想也可以自得其乐。

生命只有一次,你永远无法补全儿时的生日,退回18岁重新填报志愿,你也不可能抹掉那个曾经在爱情中疲于维系的自己。

我们唯一能做的,就是在每时每刻的当下,为内心的真实感受发声。

看过一个观点,大意是什么东西都可以将就,除了爱情。

但其实根本不是这样。

真相是,这世界上什么东西都不该将就,不仅仅是爱情。

你想学的专业,想从事的工作,你奋不顾身去追求的生活和亲自选择的爱人,你要有勇气抓住它,也要有能力去捍卫它。

哪怕最后的结局不尽如人意,至少你没有为任何阻碍退却过一星半点。

而这才是有价值人生,应当有的样子。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên