Nhụy Hy 2023 | số 42 | Lời kể lại của một kẻ gặp trở ngại về tình yêu

Nhụy Hy 2023 | số 42 | Lời kể lại của một kẻ gặp trở ngại về tình yêu 恋爱障碍者的自述
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 42 | Lời kể lại của một kẻ gặp trở ngại về tình yêu

Radio Nhụy Hy 2023 | số 42 | Lời kể lại của một kẻ gặp trở ngại về tình yêu 恋爱障碍者的自述

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

确定恋爱关系那天,我一个人躲在被子里哭了好久。
原来那句话是真的,什么样的人都值得被爱。
Image
我很羡慕有些女孩子:在爱情里,她们能把事情说得明明白白,就算吵架受了委屈也会哭着说 ” 我就是想你多陪我 ” 。
毫不遮掩自己的爱和愤怒,毫不遮掩自己的真心。
可我全然相反。
越是喜欢越想收敛,因为怕产生依赖。
Image
如果对方关心过多就马上缩进壳里,比起正面解决问题,更擅长沉默和冷暴力;从来不提要求,即便是合理的;连分手的撕扯都没有,痛苦的时候安慰自己 ” 不重要了 ” 。
闺蜜说我谈恋爱像个渣女。
不喜欢黏人、不希望被占有、不愿意给理由,好像对谁都无法产生信赖。
看起来无坚不摧、百毒不侵,但只有我知道,不自信地扮酷真的很累。
如果爱是勇敢者的奖励,那我应该是个逃兵。

Nhụy Hy 2023 | số 42 | Lời kể lại của một kẻ gặp trở ngại về tình yêu 恋爱障碍者的自述
Nhụy-Hy-2023-số-42-Lời-kể-lại-của-một-kẻ-gặp-trở-ngại-về-tình-yêu

心理学讲这种回避型依恋,其实是亲密恐惧。
回避的形成是因为小时候没有从母亲那得到足够的安全感,于是拒绝索取,它的底色始终是渴望被爱又抗拒被爱。
在感情中,我经常听到对方说:
” 如果你一直在意,之前怎么从来不说呢? “” 你太独立了,独立到好像不需要我。 “” 吵架之后说分手的总是你。 “” 你在意过吗,我们的感情。 “
Image
还有那句永远忘不了的——” 不知道什么样的人能把你捂热,也许你真的不适合谈恋爱 ” 。

我从来不敢仔细回忆他说不能捂热我时的样子,因为我能感觉到心里的某个地方正在崩塌。
怎么会不在意呢,怎么会不爱呢,内心汹涌的情感甚至能把我淹没,可那时的我,却总是习惯了用沉默替代一切回答。
后来为了减少伤害,我做好了不再恋爱的打算,准备和爱逃避的自己过一辈子。
Image
直到遇见一个人,他没有试着将我的城堡打碎,他在我的围墙外种了满园的玫瑰。
他是那种精神内核特别稳定的人,温柔而强大。
他会在生活的点滴中发现爱,却从不强求我表达;
他会在情绪崩溃的时候告诉我,如果你需要人聊聊我一直在,如果你想自己躲起来就发个1,这样我们就有暗号了;
若是因为矛盾我选择冷战,他也不会急于解决问题拉着我沟通,而是会写很长的信告诉我他的感受,以及他懂我的感受。
Image
在此之前我从没想过,真的会有这样的人,带着清晰的边界、适度的包容和无条件的尊重走进我的人生。
他让知道,发光的优点和伤人的缺点总是交织,它组成了全部的我们,而对的人会找到一条定制的路,坚定不移地走向你。
好的爱情可能就是定制的吧。
所以不擅长爱不要紧,不懂得怎么爱也不要紧,回避不是一天形成,那么处理起来就并非一日之事,等到阳光全部落进,伤口自会愈合。
Image
被告白那天我说, ” 可能会受伤,你不怕么?”
他问我, ” 是先有爱还是先有怕? ” 
” 先有爱 ” ,我几乎想都没想就回答。
是啊,先有爱,而后有渴望,有开始的理由,有走下去的勇气,有千言万语后的一句值得。
既然先有爱,那何惧风雨呢。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên