Nhụy Hy 2023 | số 18 | Bạn còn nhớ ước mơ hồi bé của mình không? Chắc không phải là mua nhà chứ nhỉ?

Nhụy Hy 2023 | số 18 | Bạn còn nhớ ước mơ hồi bé của mình không chắc không phải là mua nhà chứ nhỉ 你还记得小时候的梦想吗应该不是买房吧
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 18 | Bạn còn nhớ ước mơ hồi bé của mình không? Chắc không phải là mua nhà chứ nhỉ?

Radio Nhụy Hy 2023 | số 18 | Bạn còn nhớ ước mơ hồi bé của mình không? Chắc không phải là mua nhà chứ nhỉ? 你还记得小时候的梦想吗?应该不是买房吧

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

在《悟空传》里有这样一句话:
” 每个人出生的时候,都以为这天地都是为他一个人而存在的,当他发现自己错的时候,他便开始长大。 “
Image
小时候,他的梦想是当奥特曼、当孙悟空,成为盖世英雄;
上学后,他的梦想是成为科学家、宇航员,成为一个令人敬佩的存在;
毕业后,他的梦想是做一份自己热爱的工作,和自己喜欢的女孩子在一起;
再后来,他的梦想变成了买房、买车,像每一个普通人那样平凡体面地生活着。
可即使这样,都很难实现。
最后他没有做到自己喜欢的工作,当年爱到骨子里的女孩也没有跟他走进婚姻,就连曾经以他为荣的父母,现在也开始为他的将来感到担忧。
生活在无声无息中就失去了方向。

Image

慢慢地,他学会了向现实低头,向生活妥协。
他去做了一份不喜欢但薪资尚可的工作维持生计;
他开始接受身边人的相亲安排,准备找个差不多的人结婚;
他学会了圆滑世故,学会了借酒消愁。
他觉得自己的生活本不该如此,但现在好像也只能这样了。
日子一天天过,梦想一天天被磨灭。
直到有一天,他攒够了首付的钱,内心才稍微踏实了些。
家人为他松了一口气,朋友为他感到高兴,只有他自己在心里小声骂了一句, ” 这操蛋的生活。 “
Image
可能人生就是这样一个从意气风发到俗不可耐的过程吧。
我们都不是例外。
过年的时候,跟几个老朋友聚了一下。
多年不见,大家都变了很多。
小敏已经当妈妈了,陈哥正准备买房结婚,老杨刚开始创业……我们都成为了大人的模样,也成为了家里的支柱。
酒过三巡后,大家开始说起各自这些年的种种不易。

Image

老杨前几年投资失败,赔了不少钱,最近准备跟朋友合资开个健身房;
小敏每天忙着上班,还要挑起教育孩子的重任,说起她老公,她也只是长叹了一口气,然后摆摆手不愿多说什么;
相比之下,陈哥是我们几个中混得最好的一个,这些年跑销售挣了点小钱,现在感情稳定,准备结婚。
可是当我们都以为他过得很顺,没什么烦恼的时候,他却哽咽着说:
” 每天跑销售其实很累,把自己的脸放在别人的脚底下踩,还是要捡起来捏成笑脸去求别人。
其实我一点都不想做这行,但是我不干这个,估计我这辈子都在这个城市安不了一个家,我女朋友也不一定愿意嫁给我。 “
说着把眼前的半杯白酒一饮而尽。
Image
看着大家为生活唉声叹气的样子,突然有些感慨。
曾经那几个心怀梦想的少年,好像已经走很远了,现在的我们都变成了只会借酒消愁、怀念曾经的大叔、大婶了。
好像不管我们当初的梦想有多么闪闪发光,最后的归宿都是做一个平凡人。
就像《平凡的世界》中写的那样: ” 也许人生仅有那么一两个辉煌的瞬间——甚至一生都可能在平淡无奇中度过。 “
虽然很遗憾,但这就是人生。

Nhụy Hy 2023 | số 18 | Bạn còn nhớ ước mơ hồi bé của mình không chắc không phải là mua nhà chứ nhỉ 你还记得小时候的梦想吗应该不是买房吧
Nhụy-Hy-2023-số-18-Bạn-còn-nhớ-ước-mơ-hồi-bé-của-mình-không-Chắc-không-phải-là-mua-nhà-chứ-nhỉ

我想,没有一个男孩子小时候的梦想是买房;
也没有一个女孩子小时候的梦想,是当一个声嘶力竭吼孩子还得上班的妈妈。
可现实总在一次又一次地重击我们、重塑我们,直至把我们的一腔热血磨得一干二净,然后成为一个平凡的普通人。
你以为这样的人生很庸俗,但其实也同样可贵。
当初的年少轻狂很好,现在的老成持重也很好;
当初的梦想很珍贵,现在自己挣来的 ” 面包 ” 也很重要;
虽然我们确实都变了,变得和以前不一样了,但这不是堕落,而是变成了更沉稳更饱满的自己。
因为你经历了生活的风风雨雨,现在的你,才是最好的自己。
你总说自己被生活打趴了,但其实生活没有打趴过任何人。
它只会帮我们在岁月的长河中,慢慢成为自己最好的样子。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên