Nhụy Hy 2023 | số 151 | Chúng ta đã đến cái tuổi: Một khi để lỡ mất, là đối phương liền sẽ kết hôn

Nhụy Hy 2023 | số 151 | Chúng ta đã đến cái tuổi Một khi để lỡ mất là đối phương liền sẽ kết hôn 我们到了一旦错过对方就会结婚的年纪
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 151 | Chúng ta đã đến cái tuổi: Một khi để lỡ mất, là đối phương liền sẽ kết hôn

Radio Nhụy Hy 2023 | số 151 | Chúng ta đã đến cái tuổi: Một khi để lỡ mất, là đối phương liền sẽ kết hôn 我们到了一旦错过,对方就会结婚的年纪

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2023)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch tại đây nhé: Link)

Nội dung:

我们好像真的到了,一旦错过,对方就会结婚的年纪。

去年五月份,朋友给我介绍了一个相亲对象。

跟我年纪相仿,性格也很相投,在一起的时候总有聊不完的话题。

按照正常发展顺序来的话,我们应该会很顺利地在一起谈恋爱,接着相处磨合一年,然后开始考虑结婚的种种事宜。

可当时因为一件小事,我产生了犹豫——他的职业比较特殊,所以在一起之后会有很长一段时间处于异地状态。

而我当时对他的喜欢,显然还没有到达能接受异地的地步。

所以在他问我要不要跟他在一起的时候,我回了一句, ” 我还没想好。 “

Nhụy Hy 2023 | số 151 | Chúng ta đã đến cái tuổi Một khi để lỡ mất là đối phương liền sẽ kết hôn 我们到了一旦错过对方就会结婚的年纪
Nhụy Hy 2023 | số 151 | Chúng ta đã đến cái tuổi Một khi để lỡ mất là đối phương liền sẽ kết hôn 我们到了一旦错过对方就会结婚的年纪

就是这句话,瞬间拉开了我们的距离,无形中给这段感情判了死刑。

之后的一个月,他仿佛从我的生活中消失了一般,不再主动找我聊天,也不再约我出去见面,就连朋友圈都不再点赞了。

我们就这样默不作声地远离了。

果然,成年人结束一段关系,都是快准狠的。

尤其是我们还没有到恋爱那一步时,这样微不足道的感情更是说断就能断。

后来再听到他的消息,已经是他结婚的时候了,今年国庆的第二天。

朋友问我,后不后悔?如果当初没那么纠结,也许结婚的那个人就是我了。

我笑了笑没说话,内心百感交集。

坦白说,我确实想象过,如果当初答应了跟他在一起,现在会不会过得很幸福。

毕竟他确实很优秀也很会体贴照顾另一半,谁跟他在一起应该都会过得很好。

可如果能再回到那个时刻,我想我还是同样的答案。

因为我所担心的问题,在那时那刻依旧存在,我还是会纠结、会顾虑、会不确定。

我的态度不会变,而他的离开也不会变,所以这样的结局早就已经注定了。

我始终相信一句话:属于你的东西永远不会失去,而不属于你的东西,你怎么都留不住。

感情这件事,从来不讲任何道理。

不是喜欢就能在一起,也不是在一起得越久感情就越牢固。

没有缘分的人,恋爱长跑多年也走不到最后;而有缘分的人,即使认识没多久也能白头偕老。

《玫瑰故事》中有段话很现实, ” 人们爱的是一些人,与之结婚生子的又是另外一些人。 “

确实如此。

这些年身边结婚的朋友不在少数,有的人很幸运,可以从校服走到婚纱;但大多数人,都是在经历了一段刻骨铭心的恋爱分手后,娶了其他人。

相爱的时候,两个人都信誓旦旦地说,非她不娶,非他不嫁。

可到最后才意识到,即便陪他走过漫长岁月的人是你,但跟他一起到终点的人,却可能是别人。

谁也预判不到,最终陪伴自己的人到底是谁。

在《嘉宾》这首歌评论区里有一段留言点赞特别高:

” 成年人的爱情总是很矛盾。一边被世俗拉扯,一边又期望着纯粹。

也许我们都向往过破镜重圆,像小说里那样,离别再久也依然可以被命运牵引着走到一起。

可现实总是重蹈覆辙,一地鸡毛。

我们的爱情也不过和大多数一样,平凡、轻贱、不堪一击。

你没有等我,今天过后,我也不会等你了。

我们终究成了彼此婚礼上一个可有可无的嘉宾。 “

似乎到了一定年纪,大家就不愿再为爱折腾了,没有收到肯定的回应就及时收手,争吵到一哄再哄就果断分手。

不管感情是深是浅,最后都抵不过一次放手。

有些人把它归结为「错过」,有些人把它定义为「遗憾」,但我却觉得这是一种「幸运」。

至少它帮我们认清了一些人,看清了一些事,即使过程有些痛苦,时间有些漫长,但好在它又将我们重新拉回到了正确的轨道上,开始新的旅程。

往事不可追,今夕犹可待。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên