Nhụy Hy 2023 | số 150 | Khi một người không thể buông bỏ được bạn, thường sẽ như thế này

Nhụy Hy 2023 | số 150 | Khi một người không thể buông bỏ được bạn thường sẽ như thế này 当一个人放不下你往往会这样
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 150 | Khi một người không thể buông bỏ được bạn, thường sẽ như thế này

Radio Nhụy Hy 2023 | số 150 | Khi một người không thể buông bỏ được bạn, thường sẽ như thế này 当一个人放不下你,往往会这样

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch tại đây nhé: Link)

Nội dung:

书里说, ” 念旧的人,就像一个拾荒者,总在捡拾那些淹没在时间长河中落满灰尘又残缺不全的记忆。 “

我好像就是这样的人。

一直以来,我听歌都有一个习惯,就是会把所有曾经喜欢过的歌都收藏在同一个歌单里,即使后来不喜欢听了,也会一直留着,舍不得删除。

生活中也是这样,经常买回来很多喜欢的东西,但后来发现没什么用就一直闲置在角落,又占地方,又舍不得扔掉。

跟人交往的时候更是如此,当初玩得好的一些同学、朋友同事,后来都不怎么联系了,甚至有些人已经可以说是老死不相往来了,但我还一直把她们保留在好友列表中,没有移除。

Nhụy Hy 2023 | số 150 | Khi một người không thể buông bỏ được bạn thường sẽ như thế này 当一个人放不下你往往会这样
Nhụy Hy 2023 | số 150 | Khi một người không thể buông bỏ được bạn thường sẽ như thế này 当一个人放不下你往往会这样

我好像很难去割舍一些曾经在意过的人和事,即使我们对彼此已经不再重要了。

前些年 ” 断舍离 ” 这个词很火的时候,我也试过扔掉一些东西。

比如每次买东西别人送的好看的包装袋;

比如曾经很喜欢但是已经褪色不再穿的卫衣;

比如相册中收藏的几百张聊天记录的截图。

可对于有些人,我还是没那么容易放下。

我上学时有个玩得很好的朋友,在一起处了快十年。

按道理来说,我们应该是彼此人生中最重要的人之一。

可是前两年她结婚却没有通知我,后来她的亲人离世也没告诉我,甚至她今年搬家去了广州也没跟我提过。

这一切都是从其他朋友口中得知的。

仔细想想,还挺难过的,毕竟当初我们也曾那么好过。但如今却仿佛从彼此的世界里完全消失了一样,不再互相提起,也不再互相惦记。

有时候我在想,我们到底是从哪一刻开始生疏的,是考上了不同的大学那天,还是去了不同的城市工作那天,又或者是她谈恋爱的那天。

结果不得而知,但现实就是,我们已经走散了,回不去了。

唯一还牵连着我们的,只有那个熟悉又陌生的微信头像,不过点开却是一片空白。

我不知道留着还有什么意义,但就是始终按不下那个删除键。

可能我真的是一个很念旧的人吧,即使旧的东西已经没用了也不想扔,旧的人已经离开了,还舍不得完全放下。

总觉得只要还保留着某些东西,彼此之间就还存在着羁绊,就有可能再回到从前,但其实,这段关系早就已经画上了句号,只是我还没接受而已

有很长一段时间,我都觉得这种心理很不好,容易把自己困在一些烂人烂事上挣脱不出来。

但前两天看《再见爱人》的时候,李松蔚老师的一句话治愈了我。

他说, “ 如果你一时没有做到,不要怪自己,有的时候走掉是需要一个过程的。 “

不管是告别一个人还是告别一段感情,都是一个漫长的过程,可能是一天,可能是一个月,也可能是一年、十年。

如果现在这个阶段你放不下、舍不得,没关系,就坚持你想做的。等到了一个阶段,你自然就会慢慢长出勇气和信心,来斩断一些执念。

可能很多人都有过类似的经历,明知道有些人该放下却放不下,明知道有些事该释怀却做不到。

旁人劝了又劝,自己想了又想,却就是割舍不下。

于是一边恨自己懦弱,一边又继续沉溺其中,形成一个恶性循环。

今天想跟同处于这种状态的朋友们说一段话:

” 没关系,放不下也可以的,重要的是,你要给自己一段时间去思考和反思,去重新审视一下那段关系和曾经的那个自己。

这个缓慢的过程也许会让你收到很多非议、不理解,但没关系的,你要相信自己会慢慢变得成熟勇敢,你的想法和决定也会慢慢变得清晰明智。 “

等你真正想清楚的时候再放下,也不迟。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên