Nhụy Hy 2023 | số 148 | Mọi tự ti của tôi, biến mất trong cái tháng kiếm được 2 vạn tệ

Nhụy Hy 2023 | số 148 | Mọi tự ti của tôi biến mất trong cái tháng kiếm được 2 vạn tệ 我所有的自卑消失在月入两万的那个月
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 148 | Mọi tự ti của tôi, biến mất trong cái tháng kiếm được 2 vạn tệ

Radio Nhụy Hy 2023 | số 148 | Mọi tự ti của tôi, biến mất trong cái tháng kiếm được 2 vạn tệ 我所有的自卑,消失在月入两万的那个月

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải đầy đủ Hán tự tại đây nhé: Link) hoặc đọc bên dưới 🙂

STK: 652222888888 - Nguyễn Văn Khương- Ngân hàng Techcombank
Nhắn qua cho mình theo sdt này: 0983137287 để nhậ.n mk nhé)
Chúc các bạn một ngày mới tốt lành !

Nội dung:

我以前是一个特别自卑的人。

可能是因为从小家境贫寒,所以我不管做什么事情都小心翼翼的。

买东西从来不敢买贵的,再喜欢都会等打折凑满减;

身边人提出的请求从来不会拒绝,生怕别人觉得我不好相处;

不管遇到什么事情,我都会优先询问别人的看法,没有自己的判断。

对于那个时候的我来说,似乎所有人所有事都排在我自己的感受前面。

我前几天跟一个老朋友见面,她是我刚出来工作的时候交到的第一个朋友。

她说感觉我这些年变化很大,跟之前简直判若两人,说着还翻出了19年的时候我们俩的合照。

照片里我扎着简单的马尾,带着一副厚重的黑框眼镜,穿着一件黑色的呢子外套,仔细看,我还能看到衣服上面起的球。

Nhụy Hy 2023 | số 148 | Mọi tự ti của tôi biến mất trong cái tháng kiếm được 2 vạn tệ 我所有的自卑消失在月入两万的那个月
Nhụy Hy 2023 | số 148 | Mọi tự ti của tôi biến mất trong cái tháng kiếm được 2 vạn tệ 我所有的自卑消失在月入两万的那个月

那时候我表情拘谨、目光呆滞、眉眼间充斥着不自信,一看就是那种没主见又好欺负的职场新人。

转眼间,四年过去了,我看着如今的自己,突然感到恍如隔世。

原来时间和经历,会悄无声息地重塑一个人,从外形到气质,从三观到性格。

而这一切的变化,源于我月入两万的那一天。

可能两万块钱对于很多有钱人来说算不上什么,不够买辆车、不够首付、甚至买不了一个大牌包包,但对于一个从小在农村长大物质贫穷的女孩来说,它是一笔巨大的财富。

也就是从那个时候开始,我学会了正视自己的价值,关注自己的内心。

我逐渐意识到,我是一个有能力的人;

也开始试着拒绝一些不方便的请求,把时间留在真正值得的人和事上面;

对于别人的某些评价,也开始有了自己的判断,毕竟生活是自己的。

我用了二十六年的时间,才终于学会真正在乎自己、爱自己。

而这一切,都建立在收入增多的基础之上。

我上学的时候常常听到一句话说:经济基础决定上层建筑。

我那会儿只觉得抽象、晦涩、难懂,如今明白了。

很多时候,人的底气和自信,是金钱给的。

这句话说出来俗气,但却很现实。

前段时间,我妈手机进水,维修的话要等一个星期。

虽然她一直都说可以等,不着急用,但我二话不说给她换了一个更好的新手机。

那一刻,我突然意识到了这一切的意义是什么,就是你可以毫无顾虑地给家人解决当下的困境,提供更好的生活。

这种底气,体现在买东西的瞬间,也体现在跟人交往的某些时刻。

以前刚进职场的时候,总会有同事让我帮忙她打印一些文件,那时候不懂拒绝啊,就算加班也会帮别人弄好,试图给别人留下”好相处”的印象;

但是现在,我学会了凡事以自己为先,不想帮的忙我会拒绝,下班之后也不再回复任何工作相关的信息,也许会有人觉得我冷漠、不好相处,但我只觉得,比起那些虚名的评价,我更想过自己的生活。

前二十多年,我浪费了太多时间去关注他人的情绪,往后的几十年,我想做一个”自私”的人。

我们这一生会遇见很多形形色色的人,有的人成为同学,有的成为同事,有的变成朋友,有的是伴侣,但到最后,大多数人都沦为了熟悉的陌生人。

所以没有必要去为了一个根本没有那么重要的人委屈自己,也没有必要把外人的感受看得比自己重要。

梁晓声在《人世间》里写过一段话我很喜欢:

“走得越远,见识越多,认识的人越多,你就越能体会到,人这一辈子,你真的在意的,同时又在意你的人,就那么几个。而这几个人,就是你全部的世界。”

要始终记住一个道理:你的生活没有那么多观众,大家最在乎的人永远是自己。

你也应该这样,永远置顶自己的感受,永远爱自己胜过爱别人。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên