Nhụy Hy 2023 | số 143 | Chia tay, nhìn nhân phẩm

Radio Nhụy Hy 2023 | số 143 | Chia tay, nhìn nhân phẩm 分手,见人品
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 143 | Chia tay, nhìn nhân phẩm

Radio Nhụy Hy 2023 | số 143 | Chia tay, nhìn nhân phẩm 分手,见人品

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

我能想到最好的分手方式是:两个人把话说清楚,然后道一声珍重,明明白白地分开。

不是什么都不说,冷暴力逼着让对方走;又或者发好人卡,演绎深情的戏码。

两个真正爱过的人,不应该用难堪的方式潦草收场。

我二十多岁的时候交往过一个男生。

那会儿我特别喜欢他,喜欢到忘乎所以、不管不顾。

只要他给我发消息,我都秒回,就算已经很困了,也坚决不会主动结束话题;

我知道他喜欢玩游戏,就省吃俭用攒了两个月的工资买了当时最火的显卡;

冬天的时候怕冷,专门在网上看教程学织围巾,织了快一个月才织完,把手指头戳的都是伤口。

但这些行为对当时的我来说算不上什么,因为只要他喜欢,我就能高兴一整天。

当然,他对我也很好。

Nhụy Hy 2023 | số 143 | Chia tay nhìn nhân phẩm 分手见人品
Nhụy Hy 2023 | số 143 | Chia tay nhìn nhân phẩm 分手见人品

知道我喜欢吃烤红薯,一大早跑三个街道买回来给我;

看到别的女孩儿都有男朋友送的手办,他也一个接一个的买给我;

有一天晚上我在家失眠睡不着,他打了一个小的车时到我家楼下陪我聊天;

那个时候的我们,用尽了所有笨拙的方式去爱对方,在彼此的眼中真切地感受到了爱和被爱的感觉。

但最后,我们分开的方式是冷暴力。

其实我直到现在都没有想明白,我们当初是因为什么分开的。

只是记得后来的日子,我们经常吵架冷战。

他总对我感到很无奈,我总觉得自己很委屈,但我们没有人挑明直说,只是默默的忍耐着。

大概是两个人都在心里默认了,对方改变不了这件事。

于是所有的爱意,就在日复一日的消磨中消耗殆尽。

最后连分开,都是用冰冷的文字传达的。

我们在一起仿佛是一场梦,分开也是。

后来总有人问我为什么分开。

我说不清原因,只能简单的用一句 ” 不合适了 ” 掩盖一切。

前段时间我跟朋友吃饭聊起这个话题,她的一番话让我突然释然。

她说,其实很多分开的情侣都没有告诉对方,分手的真相是什么。

因为这个真相说出来,伤的会是两个人。

就像你以为他喜欢你亲手织的围巾,于是织了一个晚上又一个晚上,把自己弄得全是伤,但你没有发现,他收到以后虽然说开心,但从来没有戴过;

他以为你喜欢他送的手办,于是送了一个又一个,但那么多的手办,却没有一个是你真正想要的,你嘴上说很开心,但转头把它们堆在角落里。

围巾没错,手办也没错,错的是你们总在用自我感动的方式去爱对方。

当这种委屈积攒到了一定程度,人心就会慢慢变得冷漠。因为觉得自己的付出被无视,因为觉得真心被辜负。

最后惩罚了对方,也伤害了自己。

可能很多人分手之后,都没有想明白这段感情里到底是哪里出了问题。

是哪句话说错了,在对方心里埋下了种子;

还是哪件事做错了,让对方寒了心;

没有人把话说清楚,所以没有人知道,如果重回那段关系,到底应该怎么做才能避免同样的结果发生。

所以我一直很羡慕那种状态。

想走的那个人找一个天气晴朗的午后,约对方出来喝杯茶或者吃顿饭。

认真的告诉对方说,我到底是为什么要离开。

把该说的话好好说,把该放下的都原谅。

对方接受也好,不接受也好,至少关系里不再有任何遗憾。

你给了这段感情足够多的尊重。

任何一个在爱里付出真心的人,它们都值得拥有一个体面而清楚的告别。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên