Nhụy Hy 2023 | số 138 | Chúng ta chung quy lại giữa những việc trái với ý muốn học cách tự độ

Nhụy Hy 2023 | số 138 | Chúng ta chung quy lại giữa những việc trái với ý muốn học cách tự độ 我们终究会在事与愿违中学会自渡
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 138 | Chúng ta chung quy lại giữa những việc trái với ý muốn học cách tự độ

Radio Nhụy Hy 2023 | số 138 | Chúng ta chung quy lại giữa những việc trái với ý muốn học cách tự độ 我们终究会在事与愿违中学会自渡

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

” 成熟的一个标志就是,你觉得一件事藏在心里会比说出来更好。 “

这些年我有一个明显的变化,我很少再跟身边人聊起自己的生活。

工作、感情,遇到问题我都选择一个人消化,然后独自做出选择。

以前我遇到聊得来的人,总觉得相见恨晚,于是一股脑地把所有的事情都告诉对方,包括自己隐私、痛苦的过往,企图从对方身上寻找到共鸣,得到安慰。

但后来上了年纪慢慢发现,这个世界上不存在感同身受。

那些你分享的好事,在别人看来可能是一种炫耀;那些你袒露的伤疤跟痛苦,在别人眼中也不过是一个笑料。

你永远不知道自己曾经的哪句话,就成了别人后来伤害你的利器。

Nhụy Hy 2023 | số 138 | Chúng ta chung quy lại giữa những việc trái với ý muốn học cách tự độ 我们终究会在事与愿违中学会自渡
Nhụy Hy 2023 | số 138 | Chúng ta chung quy lại giữa những việc trái với ý muốn học cách tự độ 我们终究会在事与愿违中学会自渡

我刚工作那会儿,心思比较单纯,对身边的人没有任何防备之心,什么话都会跟别人讲。

有一次我跟同事聊天聊到了彼此的感情,她问我为什么这么多年都没有谈恋爱。

出于信任,我毫无保留地告诉她我的过去:

我曾经在几年前谈过一场恋爱,刻骨铭心,但不堪回首,因为其中充满了欺骗跟背叛,以至于分手后我还为此抑郁了很长时间,觉得自己识人不慧,不适合恋爱。

那段感情对我来说是阴影,也是伤痛,所以每每回忆起来都感觉心如刀绞,有时候甚至会说着说着然后不自觉地掉眼泪。

我以为我这样的袒露自己会让我们俩的关系更进一步,但没多久,我从另外一个同事口中听到了这件事。

那时候我才意识到,原来我的伤疤在别人的眼中什么都不是。

没有人能够真正理解我的痛苦,也没有人真的在意这件事对我来说意味着什么,他们只会把它当成茶余饭后的谈资,一笑而过。

就像那段话说:

” 这个世界上,没有人真正的可以对一个人的伤痛感同身受,你万箭穿心,痛不欲生,但仅仅是你一个人的事。别人也许会同情你,别人也许会嗟叹,但永远不会清楚你的伤口究竟是溃烂到何种境地的。 

人和人之间是很复杂的交往过程。

你推心置腹别人未必真心相待,别人掏心掏肺你也未必能够全然理解。

” 这世间,本就是各人下雪,各人有各人的隐晦和皎洁。”

所以没有必要什么事都要分享,也没有必要逢人就倾诉自己的苦难。

感情的变动、工作的升降、家庭的纷争……这些都要自己去承受,跟外人分享大多只会徒增烦恼。

克制你的分享欲,或许才是保护自己最好的方式。

稻盛和夫曾经这样劝诫年轻人,他说:

” 人和人的交往还是少说话,克制表达欲。平静温和就行,不自卑但也别炫耀。别为了获得共鸣,讲起过往就没完没了。

无意间表现的品质,被对方发现才更招人喜欢,胜过千言万语。仔细想想,你哪次滔滔不绝之后,带来的不是悔恨。安静,早已成了优点。 “

其实任何关系都不需要倾诉欲和分享欲来拉近,因为真实的快乐和极致的悲伤是无法感同身受的。

是你自己一步一步走来的,其中的酸甜苦涩也只有你才会懂。

后半生的路呢,你也只能靠自己一步一步去坚持,是喜是悲、是忧是愁,你都只能自渡,而他人总归爱莫能助。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên