Nhụy Hy 2023 | số 126 | Khi không cảm nhận được tình ý, nhớ phải dứt khỏi đó hoàn toàn

Nhụy Hy 2023 | số 126 | Khi không cảm nhận được tình ý nhớ phải dứt khỏi đó hoàn toàn 当感受不到爱意时记得全身而退
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 126 | Khi không cảm nhận được tình ý, nhớ phải dứt khỏi đó hoàn toàn

Radio Nhụy Hy 2023 | số 126 | Khi không cảm nhận được tình ý, nhớ phải dứt khỏi đó hoàn toàn 当感受不到爱意时,记得全身而退

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

这个月的9号,我还完了最后一笔分期的花呗。

是当初周年纪念日,给他买的一个价格过万的单反镜头,我听他跟摄影圈的朋友聊天的时候提过几次,心疼别人有但是他却只能羡慕,下单的时候我却咬着牙买的。

结果分手这么久还在还分期,我觉得自己还挺好笑的。

我跟他的故事用一句话来概括,我谈得太上头,上头到失去自我。

在过去了一年时间里,为他花钱只是冰山一角。随时待机等他的消息,为他每天的情绪大起大落,一度丢掉自己的朋友圈,干脆围着他打转。

说起来很羞愧,但事实的确如此。

可是从某天开始,我发现这一切都不太对劲。

Nhụy Hy 2023 | số 126 | Khi không cảm nhận được tình ý nhớ phải dứt khỏi đó hoàn toàn 当感受不到爱意时记得全身而退
Nhụy Hy 2023 | số 126 | Khi không cảm nhận được tình ý nhớ phải dứt khỏi đó hoàn toàn 当感受不到爱意时记得全身而退

他偶尔会说一些前后对不上的谎言,可能只是不想让我缠着,所以习惯用加班来搪塞过去,但月底我问他为什么加那么多班会没有加班费的时候,他脸上的茫然根本藏不住。

起初他还会带着相机陪我出去拍照,之后就再也没有过了,他只是解释说现在不喜欢拍人像,最后连相片都不让我翻。

他的好朋友好像也都没有那么尊重我,有时他勉强同意我去他的饭局,等我到了没有添新的菜也没有再多聊会儿,似乎我是专程去买单的。

分开的那天,我质问他为什么要这么对待我的真心,他却用最重的话指责我说 ” 没有我你难道活不了吗 ” 。

原来不是所有的 ” 对你好 ” 都理所应当,当你以牺牲自我为代价去爱的时候,对方每时每刻想的,都是怎样从这种厌烦的处境中逃开。

我把自己关在家里不停地复盘每个细节,原来恋爱以来,我一直在犯一个错误。

我以为只要给别人很多很多我想要的爱,那么他也能用这样的方式爱我。但真相是任何一段失去自我的感情都会让亲密关系变得扭曲,最后不得已就变成了取悦对方的样子。

我花了很久的时间,才把曾经分散的精力收回来专注于我的工作跟生活,吃符合我自己喜好的饭菜,熨平衣柜里他看不上的那条裙子,然后穿着它出门逛街。

我又开始联络很多旧的朋友,为曾经的疏远在酒桌上自罚三杯,然后抱着她们哭诉,发誓我不会再把别人当成自己的希望跟寄托。

其实人生还有很多值得追寻的东西,丰富的阅历,远方的风景,陪在身边的人,而爱情永远不会是生活的全部,只有我们自己,才是人生中唯一的主角。

有时候想想,爱自己多天经地义啊,可对于像我这样糊涂的人来说,却是付出了惨痛的代价才学会的道理。

我那天看《再见爱人》的时候,傅首尔在谈,她跟老刘的婚姻的时候说了这样一段话,她说:

” 我跟任何人都不可能成为一个整体。因为我觉得人生是一个线条,这个线条需要无尽地延展,我年轻的时候它可能是一个小半圆,目前的我不敢说自己是整圆,但我仍然想活得完整一点,想独立到我不需要去寻找任何一个别人来配合我变成一个圆。 “

爱情不是半圆遇到了半圆,爱情是从始至终两个整圆的相交。

无论怎样的相爱,归根结底都是带着自我的碰撞,是我的标准跟你的标准达成了契约。

我最近越来越觉得,爱情观的确会随着年龄的增长变化,最明显的变化是爱情好像变小了,它不再是我们心心念念的全部,它只是广阔的人生里小小的一部分,而且排在自我的后面。

直到今天,我还是会偶尔拿出分手的时候他说的话来反问我自己, ” 没有我你难道活不了吗 ” ,这样的句式其实很多。

” 除了Ta你真的不会再爱谁吗 “

” 受过伤就对爱情失望吗 “

” 难道我不值得遇到更好的人吗 ” 

这些话里藏着的自卑,遗憾和绝望,我都切身的感受过,但摔得面目全非又重新爬起来的我,再回看这个问题,心里只有一个答案。

那就是,能活,当然不会,因为我值得。

所以在我眼里,这不是个失恋的故事。

这其实是一个,学会自恋的故事。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên