Nhụy Hy 2023 | số 120 | Đừng cố gắng thay đổi một người, có yêu mấy cũng không được

Nhụy Hy 2023 | số 120 | Đừng cố gắng thay đổi một người có yêu mấy cũng không được 不要试图改变一个人再爱也不行
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 120 | Đừng cố gắng thay đổi một người, có yêu mấy cũng không được

Radio Nhụy Hy 2023 | số 120 | Đừng cố gắng thay đổi một người, có yêu mấy cũng không được 不要试图改变一个人,再爱也不行

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

” 地铁坐满了人,脚下的鞋子各式各样,它们早有准备要走不同的路。 “

我迄今为止最错误的认知莫过于,我以为身边的人是可以被我改变的。

为此我摔过不少跟头吃过不少亏,也失去了不少所谓的”朋友”。

最后我得出一个显而易见的结论:成年人之间只有筛选,不能改变。

我记得大学刚毕业的那段时间,我跟一个朋友一块去广州找工作,前后面试了十几家公司。

我没几天就定了下来,但她找了两个月,要么觉得工资太低,要么觉得离家太远,要么就是公司的前景她不满意。

Nhuy Hy 2023 so 120 Dung co gang thay doi mot nguoi co yeu may cung khong duoc

那个时候我劝她,我说我们都是刚毕业的学生,没有经验,所以一开始工资低很正常,重要的是你找到自己的方向,把能力和经验提上去,再选。

但她不听,偏要第一次就选到一个各方面都好的。结果可想而知,在出租屋里荒废了三个月没上班,每天找爸妈要钱生活。

期间我给她推荐过几份不同的工作,但是她都没去。

那个时候我开始意识到一件事:你永远不能用自己的观念去改变一个人,即使你是为了她好。

有些弯路必须要她亲自去走了才会知道,有些挫折她必须要自己经历才能够明白,旁人的建议永远只是参考,改变不了一个人的想法。

“成年人之间只能筛选,不能教育。因为人不是叫醒的,人只有痛醒。”

人教人,教不会,但事教人,一次就够了。

朋友关系是这样,恋人也是如此。

我之前看过一个博主分享自己曾经的一段恋爱故事:

她年轻的时候谈过一个男朋友,长得很好看,性格也很豪爽,但是特别喜欢喝酒。

隔三差五的就要出去大喝一场,然后半夜喝得烂醉,被人送回来。

为此两个人吵过很多次架。每次男生都承诺说下次我一定少喝,但没有一次做到。

中间女生提过分手,男生信誓旦旦地说:一定会戒酒,让女生再给他一次机会。

坚持了不到一个月,又悄悄地跟朋友喝酒了,然后酒精中毒送进医院。

女生在医院照顾了他两天两夜,后来得知没什么大碍以后,彻底离开。

因为她开始深刻地意识到,你是改变不了他的。

成年人的恋爱就应该是:只筛选,不教育,只选择,不改变。

山鸟与鱼不同路,不是一个世界的人,没有必要强求。

学会克制自己纠正别人的欲望,时间会帮助我们筛选。

有一段话写得很好:

” 烂泥烂的好好的,你非要给它扶上墙;

咸鱼躺的好好的,你非要给它翻身;

一块朽木,你非要把它雕刻成才。 “

结果就是双方都没有得到自己想要的东西,你觉得失望,他也觉得痛苦。

所以不要相信自己可以彻底地改变一个人。

因为有些东西是刻在骨子里的,是根深蒂固的。

   自己不醒悟,他人无法渡;自己若醒悟,何须他人渡。

与其期待对方的改变,不如我们调整自己的心态,仔细的甄别,果断的筛选,取舍。

” 把自己还给自己,也把别人还给别人,让花成花,让树成树。 “

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên