Nhụy Hy 2023 | số 106 | Lúc cậu kết hôn, là chúng ta thực sự nói lời cáo biệt rồi

Nhụy Hy 2023 | số 106 | Lúc cậu kết hôn là chúng ta thực sự nói lời cáo biệt rồi 你结婚的时候我们就真的告别了
Chia sẻ

Nhụy Hy 2023 | số 106 | Lúc cậu kết hôn, là chúng ta thực sự nói lời cáo biệt rồi

Radio Nhụy Hy 2023 | số 106 | Lúc cậu kết hôn, là chúng ta thực sự nói lời cáo biệt rồi 你结婚的时候,我们就真的告别了

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

昨天我登录QQ,界面推送了一条 ” 那年今日 ” 的提醒。

点开一看,是十七岁的我写下的话,提到我跟麦子一个像夏天一个像秋天。

这首歌是我们俩小时候去KTV的必点曲目。

那时觉得,最好的朋友就是要既互补又很契合。

可是长大之后才明白,最好的朋友也可能像季节一样,在岁月交替中晴雨两隔。

我现在还能回忆起,最先我们的友谊有多 ” 霸道 ” 。

Nhụy Hy 2023 | số 106 | Lúc cậu kết hôn là chúng ta thực sự nói lời cáo biệt rồi 你结婚的时候我们就真的告别了
Nhụy Hy 2023 | số 106 | Lúc cậu kết hôn là chúng ta thực sự nói lời cáo biệt rồi 你结婚的时候我们就真的告别了

是我所有的事情你都知道,而且要第一时间知道。大到去哪个城市念书,小到昨晚又熬了夜,我们就像是世界上的另外一个自己,共享着我们的人生。

曾经,我也试过煲几个小时的电话,只为了给朋友讲清楚我工作当中每个同事的特点,讲通勤的奔波,抱怨地铁口的烤红薯完全没有老家的好吃。

那时候我总是开玩笑说,谈恋爱都没有这么事无巨细。

但不知从什么时候开始,价值取向,生活环境,接触的人事物,还有遥远的空间距离,都成了掺杂在友情中的变量。

它倒没有让我们走散,但它让我们的情感从紧密换成了平行的轨道。

上周末,几个散落在各地的朋友线上聚会。两个在老家,一个在杭州,而我在北京,这是我们最开始分辨彼此的标签,后来随着年龄的增长,它逐渐变成了 ” 婚龄 ” 。

婚龄四年的已经有了小孩,两年的在备孕,剩下一个新婚一个单身。然后你会发现,几乎没聊多久内容就变得南辕北辙,最后谁都搭不上话茬。

于是短暂的碰面一半用来怀旧,一半说着彼此的不同。

起初我还会在闺蜜的婚礼上大哭,哭她终于拥有了幸福,也哭一段曾经无比珍贵的友谊会在她结婚之后不可避免地退回角落。

可如今三十岁的我终于明白,爱情的结束往往归结于不爱,而友情的变淡却是因为很爱。

正因为很爱,所以想要尊重彼此的人生跟选择,心甘情愿地随着时间一起变淡,然后在对方说 ” 我需要你 ” 的时候,毫不犹豫地站出来。

我记得几年前朋友生小孩,我买了些婴儿用品,又单独送了她一条口红,留言贺卡的内容我想了很久,最后决定只写一句话:

很多人都会爱这个宝宝,但我会永远爱你。

她说这是她怀孕期间,所有疲惫唯一一次烟消云散的时刻,说谢谢你让我觉得自己不是作为一个产妇才被爱的。

那一秒,我想我们即使相隔万里,还是像小时候那样,紧紧拥抱着彼此。

所以我总认为女性之间的友情,会随着阅历的增加变成一种平行但饱含关怀的状态,那是以漫长岁月为参照的义气,它有着柔软且温情的底色。

成熟好像真的会带来一种包容的智慧。

我开始明白无论是老朋友还是新伙伴,人和人之间的关系的本质是流动的,它会随着搬家,换工作,或者成长步调的不一致逐渐变化。

但你说那些好过的人真的会从人生里消失吗?倒也未必。

我觉得那是一种美妙的 ” 悬而未决 ” 。意味着友情的丝线始终牵绊于我们之间,它会在一个喝奶茶的瞬间变成一条问候的微信,在一张一家三口的朋友圈下变成点赞的消息提醒,在我们风尘仆仆回到家乡的时候,融化成一句 ” 我可都一年没见着你了 ” 。

尽管知交零落是人生常态,但相处的时光会带来爱。而爱,是共同语言消失的时候,还能托住我们友情的东西。

它让我们重新思考成年人之间,应当用怎样的方式陪伴彼此走完此生。

我想起之前看喜剧节目,其中一个作品讲得是李白和他的至交。

相聚时他们喝酒吟诗,分别的时候李白很不舍,于是说 ” 小君啊,明天早上我们去看黄河吧 ” 。

而他的朋友是这样回答的,他说 ” 不了太白,黄河我想在你的诗里看,走了。 “

相处时尽欢,分别时自由。

世界之大,聚散难言。

但我永远会在交新朋友的路上,期盼着有天电话响起来,再跟你讲讲二十岁,三十岁,或者更大年岁的那年,我们开怀大笑的样子。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên