Nhụy Hy 2022 | số 152 | Tôi đang đợi một thông điệp rằng thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn

Nhụy Hy 2022 | số 152 | Tôi đang đợi một thông điệp rằng thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn 我在等一个世界变好的通知
Chia sẻ

Nhụy Hy 2022 | số 152 | Tôi đang đợi một thông điệp rằng thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn

Radio Nhụy Hy 2022 | số 152 | Tôi đang đợi một thông điệp rằng thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn 我在等一个世界变好的通知

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

睡得越来越晚,起得越来越早;头发越来越短,穿着越来越简单;在乎的人越来越少,能接受的事越来越多。
似乎人到了一定年纪,性格就会逐渐变得简单,少了些锋芒,多了些共情。
很容易接纳一些事情,也很容易理解一些人。

点外卖的时候,备注了三次 ” 不要香菜、不要香菜、不要香菜 ” ,可最后打开饭盒,还是有很多香菜。
原本想给个差评再找商家理论一番,最后想想还是算了。
在这种用餐的高峰期,难免会有出错的时候,没必要因为一次的失误就让别人背负一个永久的差评。
图片
送快递的小哥,总在周末的早上打电话配送,每次被吵醒的时候都特别生气,想狠狠地说他一顿。但最后还是忍住了,深呼吸之后礼貌地跟对方说了句, ” 放在门口就好,辛苦您了。 “
毕竟别人只是在按规矩办事,什么都没做错,没必要因为自己的起床气影响别人的正常工作。
上下班坐地铁的时候,经常会被前后的人挤到或撞到。那一刻真的有一肚子的怨气想要发泄,但仔细想想,大家上班都挺不容易,如果可以的话,谁愿意起早贪黑地挤地铁呢。
生活不易,每个人都在竭尽全力,没必要因为一点小摩擦就影响彼此一整天的好心情。

以前常听一句话, ” 不管你是谁,总有需要仰仗陌生人善意的时候。 “
那时候我对这句话还将信将疑,总觉得只要自己足够独立,就没什么需要别人理解或帮助的时候。
以至于有很长一段时间,我都对 ” 麻烦别人 ” 这件事持有一定的戒备心理。
图片
找不到路的时候,宁愿跟着导航绕一圈又一圈也不问一下路人;
去火车站一个人提着三十多斤的行李箱,宁愿一个台阶一个台阶地上,也不向旁边的人求助,请他们搭把手;
下雨天忘带伞,宁愿自己淋着雨跑也不愿拜托别人共打一把伞。
在我当时的观念里,只要我不有求于人,就不用心怀感激或亏欠。
直到有一次,我遇到了一个特别暖心的出租车司机。

那天晚上我下班回家的时候,已经快十二点了。
送我的出租车大叔惊讶地说, ” 姑娘,你住的地方也太偏僻了吧,黑黢黢的,连个路灯都没有,多不安全啊,要不我还是给你送到里面去吧。 ” 
我笑着说, ” 没事儿,我走几分钟就能到家,车开进去的话不好出来。 “
但是没想到,在我下车之后那位出租车大叔并没有掉头就走,而是把车灯一直开着,直到我转弯之后他才离开。
图片
那一瞬间真的特别感动,甚至还有点想哭。
没想到真的会有人愿意去关心一个素不相识的陌生人,真的会有人默默付出自己的善意而不求任何回报。
这个世界虽然很残酷,但总有人带着温暖走向我们。
从那以后,我开始试着去接纳一些陌生人的善意,也开始试着去成为别人生命中善意的陌生人。
毕竟我们活在世上,每个人都有对爱和善意的需要。
就像周国平老师说的, ” 今天你出门,不必有奇遇,只要一路遇到的都是友好的微笑,你就会觉得这一天十分美好。 “
也许不是每一种善意都能被人们察觉到,但我想我们能生活到现在,已经仰仗了不少陌生人的善意。

有一句话说, ” 爱出者爱返,福往者福来。 “
意思是你用爱来对待别人,将来别人也一定用爱来回报你;你付出你的福报,将来得到的也会是更大的福报。
要相信,地球是圆的,你做的好事,终究有一天会回到你身上。

Nhụy Hy 2022 | số 152 | Tôi đang đợi một thông điệp rằng thế giới đang trở nên tốt đẹp hơn 我在等一个世界变好的通知
Nhụy-Hy-2022-số-152-Tôi-đang-đợi-một-thông-điệp-rằng-thế-giới-đang-trở-nên-tốt-đẹp-hơn

最后,我想把海子最温暖的几句诗送给每一个陌生又温暖的你:
给每一条河每一座山取一个温暖的名字,陌生人,我也为你祝福。愿你有一个灿烂的前程,愿你有情人终成眷属,愿你在尘世获得幸福。

我只愿面朝大海,春暖花开。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên