Nhụy Hy 2021 | số 92 | Sau 10h tối, đừng tìm người bạn thích để nói chuyện

Nhụy Hy 2021 | số 92 | Sau 10h tối, đừng tìm người bạn thích để nói chuyện
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 92 | Sau 10h tối, đừng tìm người bạn thích để nói chuyện

Radio Nhụy Hy 2021 | số 92 | Sau 10h tối, đừng tìm người bạn thích để nói chuyện 晚上十点后,不要找喜欢的人聊天

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

千万不要在晚上做决定,因为深夜是一个非常容易后悔的时刻。

那些冲动的话,不要轻易说,因为天亮了,你会庆幸自己没有说出口;

不要在晚上乱发朋友圈,因为到了第二天你会骂着自己,按下删除键;

更不要在深夜说分手,因为第二天你会发现,自己仍然喜欢。

不知道从什么时候开始,我们喜欢把白天不能处理的那些情绪都扔给深夜。

就像这几天,我总能看到一位好友在朋友圈发泄一些负面情绪。

我记得她是做财务的,一直以来都很理智清醒,很少会有这样悲秋伤月的时刻。

然而第二天早上当我再看朋友圈的时候发现,她的那些伤感语录,已经全部消失不见了。

或许,我们都有过这样的时刻吧。

在夜深人静的时候,会突然莫名的伤感,喜欢在这个时刻和朋友分享心事,也很容易在这个时刻做出一些第二天后悔的蠢事。

夜色好像是一面 ” 情绪放大镜 ” ,趁着万籁俱寂的时候,各种情绪都会因为我们这一刻的松懈而爬上心头,帮我们把感性、矫情、负能量的那一面无限放大。

白天的理性,在这一刻似乎起不到任何作用。

这时候的我们,很容易喜欢上一个人,也很容易因为这份冲动的喜欢而发酵成第二天的悔恨。

前两天,妹妹大半夜给我发微信,说她喜欢上了一个男生。

他们几乎每天都会在微信上聊天。

过人行横道时抬头看到的阳光、吃饭时不小心蹭到袖口的红油、地铁里断断续续的信号,好像生活里的每一处细节,都能成为他们深夜畅聊的谈资。

然而,即便这样热络地联系着,对方却从未戳破过这层窗户纸。

前两天,妹妹明显感觉到对方的态度有些冷淡。

他不再热衷于分享这些生活的细节,回复消息的时间也由几秒拖成了几个小时,有时候甚至直接视而不见。

昨天晚上,妹妹终于忍不了了,凭借着一股冲动去质问男生,为什么变得这么冷淡。

没想到对方在漫长的几分钟后,轻飘飘地回复了7个字: ” 我有女朋友,抱歉。 “

那一刻妹妹觉得特别后悔,后悔自己不应该那样质问对方,更后悔自己当初不应该产生那样的误会。

有时候,深夜就像是一面放大镜,在这个时间段聊天,很容易会产生一种 ” Ta喜欢我 ” 的错觉。

而我们根本无法分辨这份喜欢中的真诚到底占了多少比重。

Nhuy Hy 2021 so 92 Sau 10h toi dung tim nguoi ban thich de noi chuyen
Nhụy Hy 2021 | số 92 | Sau 10h tối đừng tìm người bạn thích để nói chuyện 晚上十点后不要找喜欢的人聊天

在电影《其实他没那么喜欢你》中,有段台词说:

” 有时候,我们太专注于寻找完美的结局。我们没有学会辨认他人的信号,没有学会分辨谁是真心的而谁不是,没有学会分辨谁会留下而谁会离去。 ” 

是啊,我们谁也无法一下子就分辨出一个人是真心还是假意。

尤其是进入深夜后,我们的情绪更容易膨胀,很容易因为一两句关心的话而破防,因为一个简单的 ” 晚安 ” 而胡思乱想。

但你一定要知道,这一刻我们所有的喜欢、伤心和难过,并不一定是真的。

而那些猜不透也道不明的情愫,很多时候也并不是真正的爱情。

尽管它很多个瞬间都像极了爱情,但这种 ” 爱情 ” 只要断聊几天,自然就消失了。

现在的我们,早已过了耳听爱情的年纪,所以更愿意去相信那些看得见、摸得着的东西。

毕竟,一个人如果真的喜欢你,Ta不会只在深夜关心你,也不会躲在屏幕后面不见你。

真正的喜欢,是能经得起现实的考验的。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên