Nhụy Hy 2021 | số 91 | Nghe nói, 99% con trai yêu lâu rồi đều trở nên thế này

Nhụy Hy 2021 | số 91 | Nghe nói 99% con trai yêu lâu rồi đều trở nên thế này 据说恋爱久了99%的男生都会变成这样
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 91 | Nghe nói, 99% con trai yêu lâu rồi đều trở nên thế này

Radio Nhụy Hy 2021 | số 91 | Nghe nói, 99% con trai yêu lâu rồi đều trở nên thế này 据说,恋爱久了99%的男生都会变成这样

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

” 恋爱就是一个期待值降低的过程。 ” 

刷微博看到这句话的时候,我就在想,一定是这样吗?

恋爱真的就是一个期待值降低的过程吗?

前段时间,身边有个朋友结束了长跑5年的感情。

谈及分开的原因,她说,其实是对方变了。

刚开始谈恋爱的时候,她粗心大意、丢三落四的小毛病,对方不仅没有半点介意,反而还视为她心思简单、性格单纯的表现。

即便两个人相隔很远的距离,也没有因此疏远了彼此的关系。

男生总能敏锐地察觉到她的小情绪,缠着她说很久的话;也总能在天气变凉的时候,及时提醒她防寒和添衣。

Nhụy Hy 2021 | số 91 | Nghe nói 99% con trai yêu lâu rồi đều trở nên thế này 据说恋爱久了99%的男生都会变成这样
Nhụy Hy 2021 | số 91 | Nghe nói 99% con trai yêu lâu rồi đều trở nên thế này 据说恋爱久了99%的男生都会变成这样

可是恋爱谈久了,无话不谈变成了无话可说,从记得提醒她喝水吃饭,到忘记睡前和她说一句晚安,从包容她的各种小缺点,到有意无意的反驳和嫌弃。

朋友说: ” 恋爱以后,总觉得他变了,变得不再包容,也不再有耐心。 ” 

但其实不是对方变了,而是他没有那么爱了。

当两个人的感情变淡的时候,自然不会从心底生出那么多的喜欢,自然也不会对彼此有着千万个理由的包容和偏爱。

对于没那么爱你的人来说,两个人的相遇,可能就是在无止境地接近分离。

但是,真正好的感情,是从来不会让你的期待值降低的。

我曾经在网上看到过一对夫妻,结婚以后,男方不再像从前那样完美。

因为不注意体态,整个人发福胖了一大圈,胡子也很久都不刮,睡觉的时候还会打鼾。

所以妻子忍不住 ” 抱怨 ” 说: ” 简直是幻想破灭,自从结婚以后,他的形象就崩塌了。 ” 

但即使这样说,妻子看向丈夫的眼神还是充满幸福的。

丈夫虽然变得不再像之前那样完美,可是他对妻子的爱,却从来没有变过。

每次回家,丈夫都会给妻子带点小零食,有时是一袋话梅干,有时是几包小点心。

哪怕偶尔工作应酬,喝得醉醺醺回家,路上也不忘给妻子买个热腾腾的烤地瓜。

周末休息的时候,他会让妻子和孩子在沙发上躺着看电视,而自己忙着拖地、洗衣、擦厨房的油烟机和倒垃圾,忙活大半天,累得满头大汗,也不抱怨。

工作不忙的时候,他还会跟着网上的视频学习做菜。

妻子说,虽然他并不熟练,有时候还会打碎个盘子、摔个碗,可是,她听着厨房里叮叮咣咣的声音,却从心里由衷地觉得踏实和安心。

她说从来没有觉得自己嫁错人。

在婚后十年的时间里,两个人之间,拥抱还有温度,感情还有基础,期待值没有降低,也没有产生过心凉的时刻。

甚至他们都对彼此说,如果能再早一点遇见对方就好了,这样就可以早点相爱、早点经历这一切。

感情中,两个人相处久了,爱意总容易被岁月磨平、冲淡。

可是真正对你用心的人,会把爱藏在一菜一饭的照顾里,藏在每日每夜的陪伴里,时间不会瓦解你们的感情,反而会证明你们之间爱情的永恒。

感情,冥冥之中存在很多变数,甚至连下一秒感情的走向,都会是一场未知。

有的人,昨天还陪伴在你身旁,今天就收拾好行李,迅速推门离你而去;有的人,上一秒还对你甜言蜜语,下一秒就对你恶语相向、百般嫌弃。

可是,能走一辈子的感情,从来不是只有一朝一夕的热情,也不会让你对自己、对这段感情,产生质疑。

在这个速食爱情的时代里,一定会有在感情里吃过亏、摔过跤、跌过跟头的人,他们心照不宣地默认恋爱谈久了,会让人的期待值变低。

可是,也总会有一部分人,用他们始终如一的感情,提醒你,喜欢是一件简单的事。

真正爱你的人,即便是在一起很多年后,也依旧能对你保持最初的爱意。

所以,也希望你能遇见一个,不会让你在感情中失望的人。

他对你始终有不设前提的宽容和没有理由的心疼,他让你相信,这个世界上仍然存在 ” 一生只爱一人 ” 的感情。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên