Nhụy Hy 2021 | số 83 | Ngầm hiểu của xã hội đương đại: Anh không tìm tới tôi, tôi cũng chẳng tìm tới anh

Nhụy Hy 2021 | số 83 | Ngầm hiểu của xã hội đương đại Anh không tìm tới tôi tôi cũng chẳng tìm tới anh 当代社交默契你不找我我不找你
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 83 | Ngầm hiểu của xã hội đương đại: Anh không tìm tới tôi, tôi cũng chẳng tìm tới anh

Radio Nhụy Hy 2021 | số 83 | Ngầm hiểu của xã hội đương đại: Anh không tìm tới tôi, tôi cũng chẳng tìm tới anh 当代社交默契:你不找我,我不找你

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2021)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch này tại đây nhé: Link)

Nội dung:

昨晚在朋友圈看到高中时的好友发了一条动态: ” 现在想找个老同学聚一聚可真难啊。 ” 

点开对话框本想问她发生了什么事,但是看到我们的聊天还停留在2020年9月30号就作罢了。 我当时问她:

你国庆回家吗?她回了两个字:不回

然后就没了后文,在之后这一年我们都没有主动再找对方聊过天。

Nhụy Hy 2021 | số 83 | Ngầm hiểu của xã hội đương đại Anh không tìm tới tôi tôi cũng chẳng tìm tới anh 当代社交默契你不找我我不找你
Nhụy Hy 2021 | số 83 | Ngầm hiểu của xã hội đương đại Anh không tìm tới tôi tôi cũng chẳng tìm tới anh 当代社交默契你不找我我不找你


 有时候真的很感慨,人与人之间到底是怎么疏远的? 明明以前还是无话不说的好闺蜜,如今却连问候一声都显得不合时宜。 明明当年还约定好要做对方孩子的干妈,现在却连对方恋爱与否都不知道。 
互不打扰,竟然成了我们最后的默契。 仔细回想,我们到底是从什么时候开始变得生疏的,大概就是从考上不同的大学开始吧。 一个往南,一个往北。 
刚开始的时候,我们还经常保持联系,会跟对方分享自己在新学校遇到的事情,比如哪个同学长得帅,哪个学科有意思,哪个学科听不懂,断断续续就能聊上一整天。 有时候遇到糟心事也会第一时间给对方打电话,哭个不停。
但是从某一天开始,我们聊天的频率就降低了。
她很少再跟我分享她的日常,我也尽量不再跟她吐槽我的生活,我们都有了各自的新生活,也结交了新的朋友。
直到大学毕业时,我们都没有再给对方打过一通电话,有事顶多就在微信上问一句,没事的话很少再去打扰对方。
成年人结束一段感情的方式都是这样吧,没有大张旗鼓地试探,也没有郑重其事地告别,有的只是悄无声息地离开。
 我们就这样,渐行渐远,形同陌路。 
其实长大后很明显的一个标志,就是看懂了别人 ” 不再打扰 ” 的信号。 友情也好,爱情也罢,一旦察觉到对方冷淡的态度,就会立刻转身,不再打扰。 前几天国庆回家的时候,被家里人安排了一场相亲,对方是我姑姑一个朋友的儿子,年龄和我差不多,也在北京工作。 整个相亲过程不算太尴尬,彼此互相了解了一下,结束之后出于礼貌还互加了微信。 姑姑反复叮嘱我们两个,回北京之后多联系,没事可以一起出去玩吃个饭什么的,我们都笑着说好好好。 但是回北京之后我们就默契地没有找过对方。 


他不找我,我不找他。各自安好,互不打扰。 其实当时在相亲聊天的过程中就能感受到,我们对彼此都没有太大兴趣,所以连对方的喜好都懒得去问。 虽然后来互加了微信,但是在朋友圈互相点个赞都没有过。 可能对于现在的我们来说,主动和热情都是消耗品,实在不想浪费在不必要的人身上。 一旦接受了对方 ” 请勿打扰 ” 的信号,就识趣地退避三舍,不再靠近。 


都说现在的年轻人越来越懒得主动了。 看着微信列表中上千的好友都不再打扰,感受到和最好的朋友渐行渐远也懒得挽回,遇到了心动的人再喜欢也不会告白。 主动,成了最需要勇气的一件事。 我们总是在等,等对方来联系我们,等对方来挽回我们,等对方来追求我们。 如果对方不主动,那就算了,这段感情就不要了。 


但其实,真正好的感情是需要双向奔赴的,不管是友情还是爱情,只有两个人都主动才能长久。 如果对待感情总是畏首畏尾,那么未来总有一天会后悔。 很多时候主动的意义不在意得到想要的结果,而是失败之后也能安慰自己,至少努力过了,不遗憾。 如果你真的在乎那个人,在乎那段感情,那么换你主动一次,也未尝不可。 或许,那个人也正在迈出走向你的第一步。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên