Nhụy Hy 2021 | số 76  | Lần tới đây về nhà chắc có khi Tết quá

Nhụy Hy 2021 | số 76 | Lần tới đây về nhà chắc có khi Tết quá 下次回家就是过年了吧
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 76  | Lần tới đây về nhà chắc có khi Tết quá

Radio Nhụy Hy 2021 | số 76  | Lần tới đây về nhà chắc có khi Tết quá 下次回家,就是过年了吧

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2021)

(Ủng hộ mình cốc cà phê tải bản chuẩn đầy đủ Hán tự +pinyin+Dịch tại đây nhé: Link)

Nội dung:

不知道从什么时候开始,假期的第一计划已经变成了回家。

以前放假时,第一反应都是去哪儿旅游,去见哪些朋友,去吃哪些美食,但是现在年纪大了之后,好像更珍惜回家的次数了。

明知道回家可能并不好玩,明知道来回的路程很折腾人,明知道在家里还可能会跟父母斗嘴吵架,但还是选择了回家。

不是因为我想,而是觉得我应该。

Nhụy Hy 2021 | số 76  | Lần tới đây về nhà chắc có khi Tết quá 下次回家就是过年了吧
Nhụy Hy 2021 | số 76 | Lần tới đây về nhà chắc có khi Tết quá

国庆虽然有七天假,但是其中有两天都花在了路上。

剩下的五天时间,一天用来休息补觉,一天用来看望姥姥、姥爷,一天用来朋友聚会,算下来真正和父母相处的时间其实少之又少。

以至于今天要走的时候,我妈忍不住抱怨说: ” 怎么才回来没两天就又要走了。 ” 

我安慰她说: ” 我又不是不回来了。 ” 

但是翻了下日历,下次回家,可能就是过年了吧。

以前总觉得回家是一件很容易的事,陪父母也是一件很平常的事。

但现在突然感觉到了时间的 ” 奢侈 ” ,我好像并没有自己想象中的那么有时间。

一年到头真正陪在父母身边的日子连一个月都没有。曾经以为的来日方长,也不过是转瞬之间。

之前在网上看过一个亲情计算题:

假设你现在25岁,而父母50岁,我国目前的平均寿命是77岁,那么你陪伴父母的时间可能还有27年;

如果你和父母在一个城市,每周都可以用1天陪伴父母,那么你还能陪伴父母1404天;

如果你和父母不在一个城市,逢年过节才能回家一趟,在家的时间最多17天,那么你能够陪伴父母的日子只有459天;

如果你离父母特别远,工作又非常忙,一年只能回家一次,一次只有7天时间,那么你能够陪伴父母的时间只剩189天。

你以为的27年,实际比想象更短,它可能只有1404天、459天、189天。

很难过吧,我们能够陪伴父母的时间真的越来越少了。

而这件事,他们比我们更早知道。

所以逢年过节的时候,他们总在掐着手指数着你回家的日子,到家之后他们又在心里默默倒数你离开的时间。

其实父母比我们更珍惜每一次相见的机会。

前两天和朋友吃饭的时候,她问了我一个问题: ” 你一个人在北京打拼多累啊,为什么不在老家找个事做?即使工资不高,但好歹在父母身边。 ” 

其实这个问题我也想过很多次,但最后还是选择了继续北漂。

因为在老家工作,一个月的工资最多也就四五千,但消费水平却一点都不比大城市低,所以一年算下来根本攒不到多少钱。

虽然陪在父母身边的时间更多了,但他们却连病都生不起了。

一场不大不小的疾病,就可能压垮一个家庭。

似乎长大后很明显的一个标志,就是有了主动防范风险的意识。

开始提前预备生病所需要的钱,开始计划给父母买各种保险,开始给自己的未来做详细打算。

以前我们总是习惯性地站在父母身后,一切风雨由他们来抵挡,天塌了有他们撑着,但是长大之后就意识到,他们能遮风挡雨的时候不多了。

人们都说家是最温暖的避风港,但是这个港湾里被保护的不应该只有子女,还应该有父母。

小时候他们保护我们,现在,轮到我们来保护他们了。

趁现在,父母尚且健康,我们尚且年轻,多努力打拼几年又何尝不可。

这一次的离开,不过是为了下一次更好的回来。

人生这趟旅程,不管开往哪个方向,最后的终点都会是家。

希望春假回家不要太晚,希望即使我们不在同一座城市,也能各自平安。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên