Nhụy Hy 2021 | số 58 | Nếu như 30 tuổi bạn vẫn chưa gặp được người mình thích

Nhụy Hy 2021 | số 58 | Nếu như 30 tuổi bạn vẫn chưa gặp được người mình thích 如果三十岁你还没有遇到喜欢的人
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 58 | Nếu như 30 tuổi bạn vẫn chưa gặp được người mình thích

Radio Nhụy Hy 2021 | số 58 | Nếu như 30 tuổi bạn vẫn chưa gặp được người mình thích 如果三十岁你还没有遇到喜欢的人

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

三十岁的自己:你好啊

不知道你现在过得怎么样?

我猜,应该不会太差。

前两天回了一趟老家,突然找到了以前的日记本。

那一整个下午,我都窝在沙发上翻看之前的点点滴滴。

我发现,这些年真的变了好多。

以前的日记写得琐碎又纯粹,喜欢和讨厌都表达得直接,热烈。

面对喜欢的人,我毫无原则地对他好,支持他;

讨厌的人呢,就算他有什么过人之处,也假装看不见,排斥和他有关的一切事物。

非黑即白、爱憎分明好像是那个年纪唯一的行为标准。

但到了现在,我好像越来越能看到人性之间的灰色地带,也越来越理解所谓 ” 人性的复杂 ” 。

或许这个世界上并没有纯粹的恶,也少有纯粹的善。

大多数的人都是在黑白之间游走着,一边被现实所迫,一边又心向光明。

而那些关于是非好坏的判断标准,也总在发生着变化。

Nhụy Hy 2021 | số 58 | Nếu như 30 tuổi bạn vẫn chưa gặp được người mình thích 如果三十岁你还没有遇到喜欢的人
Nhụy Hy 2021 | số 58 | Nếu như 30 tuổi bạn vẫn chưa gặp được người mình thích 如果三十岁你还没有遇到喜欢的人

长大就是这样一个不断修正自己偏见的过程吧。

在这个过程里,我们逐渐看到别人的身不由己,也看到自己的狭隘渺小。

所以才学会了原谅,也学会释怀。

小时候喜欢一个人,就算所有人都反对也要跟他在一起。

即使明知道两个人性格不合,即使明知道这段感情没有结果,也要不顾一切地相爱。

长大之后就会发现,喜不喜欢,合不合适,能不能在一起,是三件完全不同的事情。

那种勉强不来的感情,也就不再坚持了。

好像到了一定阶段,对爱情的期望就不再那么高。

比起有爱,更希望有钱。

我记得上高中那会儿,我对未来有着很多远大的规划。

立志要考上重点大学,然后创业开公司,拿着钱环游世界。

但没想到时至今日,那些梦想依旧遥不可及。我并没有考上重点大学,也放弃了创业的念头,在事业上也一直平平无奇毫无波澜,去过的城市,一只手都数得过来。

你说,这叫堕落吗?

好像不算。

可也正是这种平凡普通的日常,才让我逐渐认识到,最难得的梦想其实很简单。

不是所谓的星辰大海,和别人嘴里的诗与远方,而是认真过好当下的每一天。

这种话说来简单,能真正做到的人,却少之又少。

三十岁的你,也会这样认为吗? 

我希望你会,但如果不会也没关系。

毕竟每个年纪都有不同的追求,只要是你认可的就好。

顺带想问一句,三十岁的你,有遇到自己喜欢的人吗?

我希望你有,但如果没有也没关系。

因为爱情好像已经不再是人生最重要的课题了,它只是一道附加题,答对了很好,答错了也不扣分。

顺其自然就好。

我还想告诉你,十几岁的我,二十几岁的我,每一岁的我,都有在努力过好每一天。

如果说现在的我,对三十岁的你还有什么期待。

那就是希望你对这个世界仍然保持好奇跟热情。

还有解锁更多人生版图的勇气,还有再爱一次的力量。

即使事业并不顺利,即使爱情还没来临,即使还没有成为你自己想成为的大人,也请你不要对自己失望。

终其一生只是个普通人也没有关系。毕竟每一个人最终都要学会拥抱平凡。 

继续大步地往前走吧,现在的我,一定会为此刻的你感到骄傲。

因为你,从来都不差。你比想象中更加勇敢更加坚强。

相信你一定会活成自己喜欢的样子。

我们,三十岁见吧。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên