Nhụy Hy 2021 | số 54 | Có thể khiến người lớn suy sụp, không chỉ có yêu đương

Nhụy Hy 2021 | số 54 | Có thể khiến người lớn suy sụp không chỉ có yêu đương 能让成年人崩溃的不止是失恋
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 54 | Có thể khiến người lớn suy sụp, không chỉ có yêu đương

Radio Nhụy Hy 2021 | số 54 | Có thể khiến người lớn suy sụp, không chỉ có yêu đương 能让成年人崩溃的,不止是失恋

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

你最近有崩溃过吗?你崩溃的原因是什么?后来你挺过来了吗?现在过得还好吗?

越长大越觉得快乐是一件不容易的事。怀念上小学的时候,只要努力复习一晚就会有一晚的收获,试卷上的分数会清楚地回馈你的努力。


但长大之后的世界不是这样的,可能你已经花费了十分的力气,最终的收获也只有一分。

上一家单位经常加班。难得一次准时下班,领导又突然之间派了一个急活,我和搭档要忙到夜里三点。经过几次修改,到了最后环节,本以为大功告成,方案又被全部推翻。

那天中午,我们两个人开心地吃完饭,看到群里要求重写的消息,有那么一刻,突然不想往前走了,只想向路边招招手,打个车回家。

人的一生总会有一些这样的时刻:明明阳光打在身上,你却觉得冰冷;明明每个人都在,你却想要逃;明明你的内心已经崩溃过无数次了,却还是要挂着笑。而在别人看来,你好像只是比平时沉默了一点,并没有什么不同。

Nhụy Hy 2021 | số 54 | Có thể khiến người lớn suy sụp không chỉ có yêu đương 能让成年人崩溃的不止是失恋
Nhụy Hy 2021 | số 54 | Có thể khiến người lớn suy sụp không chỉ có yêu đương 能让成年人崩溃的不止是失恋

情绪是个很复杂的东西。有时候,嘴上说着要做个元气满满的美少女,要做发光发热的小太阳,可是只要负面情绪一来,不管平时有多欢脱,都会举手投降。

但一个人在深夜里偷偷痛哭的时候,我仍然愿意告诉你:再多撑一天,一个星期,一个月,或者再多撑一年吧,你会发现拒绝退场的结果令人惊讶。

某种意义上,我们就像一个装满各种各样零件不停运转的巨大机器,使用期限最多不超过100年。有时候它的零件会坏掉,也会出现大大小小的故障。有的人会自毁机器,有的人会破罐子破摔,继续拖着坏掉的机器麻木地走着。

我们没有毁掉机器的勇气,也没有破罐子破摔的狠心,我只能不停的修复,修复故障,修复零件,修复自己。我之所以选择坚持,是因为我们心中相比于放弃,又更多想要坚守的东西。

我知道现在的你,有压力,有烦恼,有崩溃,想哭,可是如果有一天你真的坚持不住了,请你问问自己:难道这辈子,我就想这样吗?

Tóm tắt bằng Video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên