Nhụy Hy 2021 | số 51 | Buông bỏ thật tiếc, song có một vài sự kiên trì vốn chẳng có ý nghĩa

Nhụy Hy 2021 | số 51 | Buông bỏ thật tiếc song có một vài sự kiên trì vốn chẳng có ý nghĩa 放弃很可惜但有些坚持本就没意义
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 51 | Buông bỏ thật tiếc, song có một vài sự kiên trì vốn chẳng có ý nghĩa

Radio Nhụy Hy 2021 | số 51 | Buông bỏ thật tiếc, song có một vài sự kiên trì vốn chẳng có ý nghĩa 放弃很可惜,但有些坚持本就没意义

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

那天,我妈坐在我旁边跟我说:” 要不你俩分手吧,从小到大,我都没见你这么哭过。”

我愣在那儿,突然不知道该如何回应。我连胡搅蛮缠的反驳都找不到理由。

以前我们吵架,朋友说你何必呢,我说我乐意;家人劝我再想想,我说我早都想清楚了。那些有爱撑腰的底气让我觉得我们之间的问题都不是问题。

我知道爱情不可能永远幸福甜蜜,它会有争吵,会有摩擦,甚至会有想要分手跟决裂的瞬间,当我享受它的欢愉,也必须承受它带给我的痛苦。

于是我觉得吵架算不了什么,流泪也算不了什么。在那些对对方充满怨恨和讨厌的时刻,只要想一想好的时候我们的爱意,仿佛就能治愈它带给我的伤。

Nhụy Hy 2021 | số 51 | Buông bỏ thật tiếc song có một vài sự kiên trì vốn chẳng có ý nghĩa 放弃很可惜但有些坚持本就没意义
Nhụy Hy 2021 | số 51 | Buông bỏ thật tiếc song có một vài sự kiên trì vốn chẳng có ý nghĩa 放弃很可惜但有些坚持本就没意义

但后来不行了,我们争吵得越来越严重,你情绪上头口不择言,我不甘示弱砸碎杯子,我们开始冷战,开始谁都不愿意低头。

我伤心的时间越来越久,伤心的次数也越来越多,它渐渐掩盖了那些稀少的快乐。

我才明白陈奕迅歌里的那句 ” 谁能凭爱意要富士山私有 ” 。

好的感情让人成长,其实坏的也是。

当一段感情里不好的记忆比好得多,那就是是时候要分手了。

很抱歉,我真的坚持不住了,我讨厌自己声嘶力竭的样子,我真的觉得我现在很累。很遗憾我没有长成适合你的模样,很难过我只能陪你走这一段路。

我爱你,但我不想跟你在一起了。

Tóm tắt bằng video:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên