Nhụy Hy 2021 | số 22| Em phải tự chăm sóc tốt lấy cho bản thân, từ lúc bắt đầu quên đi anh

Nhụy Hy 2021 | số 22 | Em phải tự chăm sóc tốt lấy cho bản thân từ lúc bắt đầu quên đi anh 我要好好爱自己从忘记你开始
Chia sẻ

Nhụy Hy 2021 | số 22| Em phải tự chăm sóc tốt lấy cho bản thân, từ lúc bắt đầu quên đi anh

Radio Nhụy Hy 2021 | số 22| Em phải tự chăm sóc tốt lấy cho bản thân, từ lúc bắt đầu quên đi anh 我要好好爱自己,从忘记你开始

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

忘记那个人,你用了多久?

我用了两年时间,准确的说,是我自认为这两年的时间已经足够让我忘记他,足以让我清空自己的心去迎接新的人。

直到前几天和朋友在咖啡店喝咖啡,我下意识地点了他最爱的冰美式,朋友很惊讶,问我不是觉得美式太苦,从来不喝吗,我才发现,在分手的这两年间,我把他的习惯全都变成了我的习惯。

他爱冰美式,分手后我喝咖啡总是点冰美式,他不吃香菜,我去吃饭的时候总会多说一句 ” 不要香菜 ” ,他吃火锅喜欢蒜油碟,我就再也没碰过麻酱。

原来,我好像从来都没有忘记过他。图片

成年人总是擅长伪装,也擅长自欺欺人。好像说句 ” 不爱了 ” 就真的不爱了,自我催眠说 ” 我忘记他了 ” ,就真的能把他忘记。

可生活里那些共同生活的印记,一起走过的路,看过的风景,总会在某些时刻一股脑地全跑出来,然后大张旗鼓地告诉你:” 你看,你从来没有忘记过他。”

Nhuy Hy 2021 so 22 Em phai tu cham soc tot lay cho ban than tu luc bat dau quen di anh
Nhụy-Hy-2021-số-22-Em-phải-tự-chăm-sóc-tốt-lấy-cho-bản-thân-từ-lúc-bắt-đầu-quên-đi-anh

我们常说时间强大,它是人世间所有遗憾的解药,可以让一切烟消云散,重新归零,但后来我们会发现,面对那个曾经深爱的人,时间好像也要费一点力气才能做到。

可是没关系呀,真正爱过的人,本来就是很难轻易忘记的吧,而放下他从来都不是一个动作,而是一个过程,可能很漫长,但我们总要给自己时间。

虽然我现在还没有忘记,但我知道,一天天的日升月落和一年年的四季变化就是我的解药,我会被治愈,也会在后来的漫长岁月里慢慢放下。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên