Nhụy Hy 2020 | số 2 | Cậu tới nhà cũng không có, lấy gì ra để cưới con gái tôi?

Nhụy Hy 2020 | số 2 | Cậu tới nhà cũng không có lấy gì ra để cưới con gái tôi 你连房子都没有凭什么娶我女儿
Chia sẻ

Nhụy Hy 2020 | số 2 | Cậu tới nhà cũng không có, lấy gì ra để cưới con gái tôi?

Radio Nhụy Hy 2020 | số 2 | Cậu tới nhà cũng không có, lấy gì ra để cưới con gái tôi? 你连房子都没有,凭什么娶我女儿

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy

Nội dung:

” 你连房子都没有,凭什么娶我女儿?” 这是女友的妈妈对朋友说的话。

两个人最后分手了,因为他确实没有房子。

开始工作之后,每个人都有过对房子的憧憬吧,朝南的落地窗,养一只金毛,和爱的人住在里面。

可是,从什么时候开始房子成了爱一个人的前提?

我在抖音上刷到过一个视频,女人嫁给了一个一穷二白的男人,没有彩礼没有房子,两个人带着一双儿女,到深圳的城中村租了个三十多平的房子。

男人六点起床去工地,女人就五点起床给他准备早饭,两个人努力赚钱,认真生活,辛苦也充实。

有人评论说:” 没有物质的爱情,就是一盘散沙。 ” ” 没有房子就敢和他结婚,父母同意吗? ” ” 真的有人愿意在租来的房子里结婚生孩子吗? ” 

 ” 你都没有房子,拿什么结婚?” 这句我一直觉得是电视剧里势利眼的丈母娘才会说出的话,却成为了现在婚恋市场上判断对方价值的标准。

很多过来人告诉我们:” 爱情生活里物质是基础,有了物质,生活才能长久。” 

爱情从来不是高于生活的,它存在于现实生活里的方方面面,也存在于那个人身上。

GAI最近成为了很多女生心中的理想型,他在妻子王斯然生产前后的态度简直是教科书级别,结婚之前上交工资卡这种小细节,更是羡煞众人。

大家都说王斯然捡到了宝,但很多人却忽略了王斯然和GAI在一起时,GAI只是个酒吧驻唱歌手,除了写歌唱歌,别的他都不会。

两个人蹲在五平米的出租房里吃饭,GAI没有经济来源的时候,王斯然就把自己的生活费打给他。

当时的GAI并不是一个合适的结婚对象,但是王斯然还是坚定地选择和他在一起,爱他,支持他,陪他熬过那段默默无闻的苦日子。

有人说,谈恋爱和结婚都像是一场赌局,你会遇到怎样的人,很多时候是要看运气的,但是房子并不是其中的筹码,它最多只能算作是隐藏条件。

谈恋爱或者结婚的前提,是两个独立的人格碰撞后产生爱情,然后在对未来生活有了共同的规划之后,一起努力创造新的家庭。

就像父母那个年代,最朴素的爱情模样,是两个年轻人看红了脸,骑一辆自行车,送一对手表,便是两个年轻人共同生活的开端。

两个人感情长久的前提,从来都不是要有几套房,有多少钱,而是互相给予。

Nhụy Hy 2020 | số 2 | Cậu tới nhà cũng không có lấy gì ra để cưới con gái tôi 你连房子都没有凭什么娶我女儿
Nhụy-Hy-2020-số-2-Cậu-tới-nhà-cũng-không-có-lấy-gì-ra-để-cưới-con-gái-tôi

像陪GAI吃苦的王斯然,因为爱他,一直默默站在他的身后,为他付出。

王斯然不是因为足够幸运才遇到这么好的GAI,而是因为她从一开始就足够笃定,所以才换来了GAI同样的坚定。

我有一个同学,她和男朋友在一起四年,男孩的父母早早为两个人准备好了房子,期待两个人组建一个小家,可是却在准备订婚的时候,没了下文。

原因是男方的父母不同意房子加上女方的名字,女方的父母认为,不加名字不能让人安心。

女孩也觉得房本不加自己的名字,没有家的感觉,男孩却觉得女孩这样的行为,是不够爱自己的表现,于是两个人草草分手。

李荣浩的《年少有为》中有一句歌词:” 也曾一起想有个地方吃饭睡觉,可怎么去熬,日夜颠倒连头款也凑不到。”

很多对未来有美好愿景的情侣,因为物质条件的限制,不得不低头。

是有了房子之后才能去爱一个人吗?

当然不是,是因为爱一个人,你想和Ta过完这辈子,所以你想和Ta有一个房子,想有一个共同的家。

房子,从来都不是 ” 家 ” 和 ” 爱 ” 的前提,此处安心是吾乡,能让我们安心的人在哪里,哪里才是家。

如果房子里没有爱,那房子的存在就没有意义,愿我们往后余生,不只有房子,还有为你遮风挡雨的那个人。

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên