Nhụy Hy 2020 | số 16 | Tôi chỉ là tính tình tốt, đâu có phải là không có tính cách

Nhụy Hy 2020 | số 16 | Tôi chỉ là tính tình tốt đâu có phải là không có tính cách 我只是脾气好并不是没脾气
Chia sẻ

Nhụy Hy 2020 | số 16 | Tôi chỉ là tính tình tốt, đâu có phải là không có tính cách

Radio Nhụy Hy 2020 | số 16 | Tôi chỉ là tính tình tốt, đâu có phải là không có tính cách 我只是脾气好,并不是没脾气

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

前段时间,一位头戴黄色安全帽,体型微胖的中年人蹦蹦跳跳前行的视频一下子火爆网络。后来有人找到了当事人问他: ” 那天你为什么那么开心? “
大叔说:” 其实没什么开心的事,就是下班去吃饭,边走边唱歌,不自觉地就蹦了起来。”
视频下有人评论说: ” 看惯了把喜怒哀乐藏在心里的佛系成年人,突然觉得这才是生活该有的样子。 ” 原来,做个有情绪的成年人,是一件这么可爱的事。

周末无聊,在微信群和两个朋友闲扯打发时间的时候,听了一件挺无语的事儿。

群里的一个朋友和邻居家的姐姐是同校的同学,入学没多久,那个姐姐就开始把他当成免费的跑腿工使唤,有事帮忙送快递,没事从来不联系。
别说请吃饭这种客套的话了,连学校附近有什么好吃的东西这个姐姐都从来没有推荐过。更过分的是,朋友今年毕业后已经不在学校,对方竟然又在这个周末找到他,让他回校帮自己办理一个证明。

我们问他: ” 这么久了,你为什么不能拒绝她呢? ” 他说: ” 其实我心里有无数个不情愿,脑海中想了许多拒绝的理由,也试过没有回她消息,但最后还是没能推脱掉。我其实很气自己不会拒绝别人,因为我总想让所有人都满意。 
朋友的经历,让我想起前几天在微博看到的一个话题: ” 你有哪些憋在心里不敢发在朋友圈的话? ” 结果有近万网友去留了言。
有人抱怨压力大每天头疼失眠;有人吐槽室友天天半夜打电话影响自己休息;也有人说好想恋爱需要人陪。

Nhụy Hy 2020 | số 16 | Tôi chỉ là tính tình tốt đâu có phải là không có tính cách 我只是脾气好并不是没脾气
Nhụy Hy 2020 | số 16 | Tôi chỉ là tính tình tốt đâu có phải là không có tính cách 我只是脾气好并不是没脾气

平时看似云淡风轻的成年人,原来心里都有自己说不出的悲欢离合,一些人表面的宠辱不惊,只不过是因为他们习惯了假装罢了。
假装乐意帮忙,假装和身边的人相处得很好,假装自己被所有的人喜欢,最后自己都被骗得深信不疑。
很久以前,我和这个朋友还有大多数的成年人想法很像。有一段时间我戒掉了自己的情绪,开始死要面子,不会拒绝,也拉不下脸面去和讨厌的人争辩。

那时我认为别人求自己帮忙,能帮就帮,反正人生最长不过三万多天,干嘛要和其他人剑拔弩张,吵来吵去只会把关系搞得更尴尬,不如忍一忍算了。

可是直到有一天,我发现因为所谓的 ” 能者多劳 ” ,有些人就会理直气壮地把工作都甩到别人的头上;因为 ” 吃亏是福 ” ,就要被 ” 谁弱谁有理 ” 的道德绑架;因为人们说的 ” 退一步海阔天空 ” ,别人打了你一巴掌,你却要先笑嘻嘻地道歉。
当一个人开始把所有情绪都装在自己心里的时候,他就注定会变得不快乐。因为你看上去太稳重,太善良,太懂得隐藏自己的情绪了,所以那些人会觉得你吃点亏也没什么。

anh gift quang cao wechat chen web


别把自己活得那么别扭了,世人千万种,众生万象,没有谁比谁更高人一等。生而为人这件事大家都是第一次,为了迎合别人的想法而牺牲自己的情绪、喜好,真的没必要。
有的人你站着不动他也会喜欢你,有的人见了无数次依旧交情浅薄,被不喜欢的人和事一直骚扰,干嘛就不能痛痛快快地说一句 ” 对不起,做不到 ” 呢?

开心的时候要偷偷庆祝,怕被嫉妒,难过的时候不敢抱怨,怕被贴上玻璃心的标签,总是瞻前顾后地照顾全世界的感受,你照顾过自己吗?
所以,去做个有情绪的成年人吧!你可以不懂事,但要有血有肉,你可以不坚强,但一定要保持可爱。
就算偶尔闹闹小脾气,当一个长不大的小孩又能怎样?反正生活惩罚的是那些对自己不好的人。等你能做到善良有度,学会拒绝,你才会真正地快乐起来。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên