Nhụy Hy 2020 | số 14 | Tất cả những điều xa cách, đều là vì không còn liên lạc nữa

Nhụy Hy 2020 | số 14 | Tất cả những điều xa cách đều là vì không còn liên lạc nữa 所有的渐行渐远都是因为不再联系
Chia sẻ

Nhụy Hy 2020 | số 14 | Tất cả những điều xa cách, đều là vì không còn liên lạc nữa

Radio Nhụy Hy 2020 | số 14 | Tất cả những điều xa cách, đều là vì không còn liên lạc nữa 所有的渐行渐远,都是因为不再联系

Liên hệ lấy bản dịch và Hán tự chuẩn và đầy đủ: Admin 0983137287(zalo)

Nội dung:

去年夏天我妈体检,查出来一个小肿瘤,虽然不严重却也要做手术,得知她生病的那段时间我特别焦虑。

我在网上不停地查资料,到处询问哪家医院好,哪个医生更专业。最终,我选在了离我家不远的一家医院,打算住院做手术。

选定医院之后,我才想起高中一个关系不错的朋友,在这个医院当医生,我几次都想联系她问问情况,但最后也没有联系。

以前我们经常在一起玩儿,毕业之后各自去了不同的城市上大学,再后来联系越来越少。我已经想不起来上一次我们聊天的日子,所以不太好意思多年未见,再次联系就找人家帮忙。

成年人的社交里,增添了许多现实谨慎的考量。我们怕麻烦别人,也怕被别人麻烦,我们怕别人对我们的好意无以回报,怕礼尚往来的客套和繁琐。于是我们总是分享喜事,却很少互诉心事,我们总是为彼此的成绩喝彩,却很难开口向对方诉说自己的困境。

我妈住院手术之后的没几天,我在病房楼里碰到了正在查房的朋友,她一眼认出我,问我谁生病了要来医院,于是我就不得不把我妈住院的事告诉她。她白了我一眼,质问我说:为什么不早点联系她。

这次几年未见之后的碰面,还没来得及互相寒暄问候,她就忙前忙后,帮我和护士台负责我妈病房的护士长打招呼,帮我找了给我妈做手术的大夫,再次确认病情和手术之后的状况。

那之后一直到我妈出院,只要她上班,都会抽空去病房看我妈。我妈出院后,为了表示感谢我请她吃饭,饭桌上她问我,为什么做手术这么大的事都不找她,我说:” 几年没见,不好意思麻烦。”

她说: ” 咱们这么多年朋友了,这点事算什么的,你也太见外了。 “

当大家不在一个环境里,共同话题减少,各自的生活不再步调一致,朋友之间的疏远不可避免。

于是我们原来想说的话不再说,无所顾忌分享的情绪也统统收起来。我们任由距离和时间把我们的感情拉远,自以为彼此之间的不打扰就是这段关系的结局。

Nhụy Hy 2020 | số 14 | Tất cả những điều xa cách đều là vì không còn liên lạc nữa 所有的渐行渐远都是因为不再联系
Nhụy Hy 2020 | số 14 | Tất cả những điều xa cách đều là vì không còn liên lạc nữa 所有的渐行渐远都是因为不再联系

可是我们从来没有想过,友情的积累,靠得是共同的经历和分享,也忘了所谓的 ” 打扰 ” 其实是关系增进的方式。

你有困难找Ta帮忙,Ta心情不好的时候找你诉说,你搬家的时候让Ta帮你干活,Ta辞职之后托你介绍工作。

人和人不就是这样吗?

真的朋友是不怕被你麻烦的,Ta不会笑话你隔三差五的坏情绪,Ta也不会因为你给Ta找事而生气。

之前看过何炅的那段采访,他红着眼眶提起和谢娜的友情,他说不管谢娜给他找什么样的麻烦都没有问题,因为谢娜也给了他生活的动力跟热情。

后来几次看到那段视频的时候我都觉得很感动。

觉得人这一生能拥有几个真心的朋友真的就足够了。

真的朋友,未必会在你声名鹊起的时候为你鼓掌呐喊,但一定会在你摇摇欲坠的时候借你一臂之力;真的朋友,不一定会说很多好听的话去哄你,却一定会说不好听的话让你清醒。

真的朋友,不一定时刻陪在你身边,但你需要他的时候,他会准时出现。

希望,我们都有这样的朋友,也希望,我们都是这样的朋友。

晚安。祝你好梦。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Quét mã QR Wechat Uy tín

Kéo lên trên