Nhụy Hy 2019 | số 7 | Đừng bao giờ đang ở cái độ tuổi phấn đấu, chọn an phận

Nhụy Hy 2019 | số 7 | Đừng bao giờ đang ở cái độ tuổi phấn đấu chọn an phận 千万别在该奋斗的年纪选择安逸
Chia sẻ

Nhụy Hy 2019 | số 7 | Đừng bao giờ đang ở cái độ tuổi phấn đấu, chọn an phận

Radio Nhụy Hy 2019 | số 7 | Đừng bao giờ đang ở cái độ tuổi phấn đấu, chọn an phận 千万别在该奋斗的年纪,选择安逸

Nguồn: 蕊希 Nhụy Hy (2019)

Nội dung:

你一定也经历过这样的场景吧?你在拥挤的地铁上被人群裹挟到角落里,只好在快下车的时候跟旁边的人喊着说: ” 让一让,让一让! “

你在深夜抬起头看着办公楼窗外漆黑一片,万家灯火比天上的星星更加狰狞耀眼。

慢慢地你觉得,这样的生活好像也不错,平庸但安全,就好像前两天相亲的时候你认识的那个一板眼的男人。

可是我想问你,你真的喜欢现在的生活吗? 

Nhụy Hy 2019 | số 7 | Đừng bao giờ  đang ở cái độ tuổi phấn đấu chọn an phận 千万别在该奋斗的年纪选择安逸
Nhụy Hy 2019 | số 7 | Đừng bao giờ  đang ở cái độ tuổi phấn đấu chọn an phận 千万别在该奋斗的年纪选择安逸

综艺《创造营2019》 结束,18 岁的周震南以第一名的成绩登顶C位。这个话不多的少年为了自己的梦想,一次次参加选秀节目,将自己放在群众的目光下检视。不间断地练习唱歌和舞蹈,进步飞快地让所有导师瞠目结舌。

他说: ” 就感觉自己没有做不到的事情,再努力一下就好了。 “

如果不是他敢于折腾,不断挑战极限,也许我们就看不到现在舞台上的那个他。

对于还不知道自己想要什么的年轻人来说,也许多折腾多尝试,才能帮你找到人生的方向。

人生变得云里雾里看不清前路又怎样呢?谁不是第一次活在这个世界上,谁没有一个迷茫堕落只想躺在沙发上的阶段。

不怕你在格子间里的朝九晚五,不怕你在地铁上的汗流浃背,不怕你穷得叮当响,打开支付宝余额,发现自己只能叫得起最便宜的外卖。

怕的是你不知道自己要什么。

大学的时候表姐听话地读了妈妈帮忙填的会计专业,毕业之后又听从家人的安排,进了一家很大的银行。

在外人眼里她工作体面稳定,还靠着父母生活,大家都羡慕她,但她却说,她一点都不快乐。

银行很好,可是表姐喜欢小孩儿,她觉得和他们相处没有压力,不喜欢大人世界里的步步为营,也不喜欢天天和数字打交道。

为了改变自己不喜欢的人生,她不顾家里的反对辞去了工作,考了教师资格证。

现在的她,天天教小孩儿唱歌跳舞,连笑容都温柔了起来。

虽然她没有在银行时精致体面的工作,工资也不高,但我看得出来,她真的快乐。

很多人都曾经有过环游世界的计划,富樫史生就是其中一个。

他在40岁的时候收到了一封15年前自己寄给自己的信,里面写着环游世界的愿望,于是他决定辞职,去找一个来自上海的师傅学习按摩。

从一个朝九晚五、收入体面的上班族,变成了靠着按摩技能环游世界的旅行作家。

他用了两年,走了中国、美洲、欧洲、非洲,又从东欧转至俄罗斯回到上海。朋友问他最大的体会,他说最大的收获是认识了很多人。

有人说,自己也很想像史生一样不顾一切地去做喜欢的事情,但却被生活的琐事捆住了手脚,但其实,开始并没有那么难。

尊重当下的感受,去折腾自己的人生吧,折腾出一个你自己喜欢的自己。

开头我问的问题你有答案了吗?你在按照自己喜欢的方式活着吗?

如果是,无论多难,都请不要怀疑地坚持下去,命运的馈赠就在山路的转角处。如果不是,停下来,想想你要什么。

不是每一个人这辈子都要完成那么多了不起的事情,别人的人生,只能为我们的选择提供参考,而你自己到底想成为什么样的人,要怎样过完你的一辈子,永远是你自己的命题。

网上有一句话,说: ” 人活着,就好像孙悟空一样,疯过,爱过,恨过,闯过,拼过,努力过,就是没怕过。 “

这句话,你我共勉。

Các bài viết liên quan:

Tổng hợp các radio khác của Nhụy Hy

Kênh luyện nghe của Nhụy Hy

Luyện nghe tiếng Trung các giọng khác

Kéo lên trên